Dosyalar

GENEL KURUL TOPLANTILARI HAKKINDA

421

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden usulüne uygun olarak toplantıya çağrılmış anonim ve limited şirketlerin genel kurullarının ileri bir tarihte yapılmasıyla ilgili olarak odamıza ulaşan yazıda şu görüşlere yer verilmiştir: “Tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturan COVİD-19 salgını nedeniyle, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde, usulüne uygun olarak toplantıya çağrılmış anonim ve limited şirketlerin genel kurullarının ileri bir tarihte yapılmak üzere şirketlerin yönetim organlarının alacağı bir karar ile iptal edilebilmesi ve buna ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanabilmesi hususları ilgi (a) yazımızla Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne iletilmek suretiyle görüşleri talep edilmiştir.

Konuya ilişkin uygun görüşü ve alınacak tedbirleri ihtiva eden Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün ilgi (b) yazısı ekte iletilmektedir.

Ayrıca, “Genel Kurul toplantı Çağrısının İptali Duyurusu” ilan örneğine Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi internet sitesinden ( www.ticaretsicil.gov.tr ) erişilebilmektedir.”

EK: KONUYA İLİŞKİN TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GÜNÜL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN YAZISITİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GÜNÜL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI

  • EK-1 (152,86 KB)
  • EK-1 DEVAMI (143,14 KB)