GİNE-BİSSAU İLE KAJU TİCARETİ HK.

21

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen yazıda, T.C. Dışişleri Bakanlığından alınan yazıya atfen, Gine-Bissau Cumhurbaşkanı Sayın Umaro Sissoco Embalo’nun 19-21 Haziran tarihlerinde ülkemize gerçekleştirdiği ziyarette Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Embalo arasında gerçekleşen görüşme sırasında, konuk heyetçe ülkenin en önemli ihraç ürünü olan kaju fıstığında COVID-19 nedeniyle alıcı bulmakta zorluk yaşandığından bahisle, Türkiye’nin Gine-Bissau’dan daha fazla kaju satın almasından memnuniyet duyulacağının ifade edildiği bilgisi iletilmekte, ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesi bakımından Gine-Bissau’nun kaju fıstığında işbirliği yapmaya hazır olduğu bilgisinin ilgilenebilecek firmalarımızla paylaşılmasında fayda görüldüğü bildirilmektedir.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.