OTELLERDE FAALİYET GÖSTEREN PERSONEL SERVİS ARAÇLARI

494

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’nın Odamıza göndermiş olduğu 22.01.2019 tarih 16001592-802-E.6729 sayılı yazıda 12/07/2017 tarih ve 2017/07-475 sayılı UKOME Genel Kurul Kararı ile Yürürlüğe giren Umum Servis Araçları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile ilgili;

5216 sayılı kanunun; Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluklarını tanımlayan 7. Maddesinin. (f) bendinde; ” Büyükşehir ulaşım ana planını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonunu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; ….. veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek”  hükmü yer almaktadır. Bu hüküm ile ulaşım, ulaşım araçları (taksi sayılarını, tarifelerini, durak ve park yerlerini tespit etmek) konularında, işletmek, işlettirmek ve kiralamak gibi her türlü yetki Büyükşehir Belediyelerine verilmiştir.

Yine, 5216 sayılı yasanın Ulaşım Hizmetleri başlıklı 9. Maddesinde; ”Bu kanun ile Büyükşehir Belediyesine verilen; trafik hizmetlerini planlama, koordinasyon ve güzergah belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarını durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile Büyükşehir sınırları dahilinde İl Trafik Komisyonunun yetkileri Ulaşım …. karalar belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır” denilmektedir.

Ayrıca ; il merkezi ve ilçeler arası uygulama bütünlüğünün sağlanması, denetiminin etkin ve verimli yapılması, korsan taşımacılığın önüne geçilmesi, servis taşımacılığının geliştirilmesi ve disiplin altına alınması amacıyla; Servis taşımacılığı faaliyetinin sürdürülebilmesi için, Belediyemizden alınacak Güzergah İzin Belgesi ile tahditli C plakalı araçlar taşımacılık yapabilecektir.

İlgi (b) UKOME Genel Kurul Kararı ile yürürlüğe giren UMUM Servis Araçları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde; ”Umum servis aracı işleticileri ” Güzergah İzin Belgesi ve Araç Uygunluk Belgesi olmadan çalışamazlar. ….” Denildiğinden;

Personel servis hizmeti veren Büyükşehir Belediyemizce düzenlenen Güzergah İzin Belgesi ve Araç Uygunluk Belgesi alması gerekmektedir. Bu belgelerin alınabilmesi için ilgili özel kurumun Özmal aracı veya ” C ” plakalı servis araçları ile Belediyemize başvuruda bulunması gerekmektedir. Denetim ekiplerice ve kolluk kuvvetlerince yapılan denetimlerde Güzergah İzin Belgesi ve Araç Uygunluk Belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir. D2 Yetki Belgesi sahibi araçlar ile Personel Servis Hizmeti verilmesi ilgi Yönetmeliğe uygun değildir.

Sonuç olarak;  taşıma bütünlüğünü sağlanması, denetimin etkin bir şekilde yapılması, servis taşımacılığının geliştirilmesi , korsan taşımacılığın önüne geçilmesi ve söz konusu şikayetlerin sonlandırılması amacıyla, Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, otel işletmelerinin Personel Servisi Uygulamalarının, Özmal araçlar veya ” C ” plakalı servis araçları ile yapılması hakkında gerekli bilgilendirme ve uyarıların yapılması hususunda gereğini rica ederim denmektedir.

Üyelerimize önemle duyurulur.