YILLIK İŞLETME CETVELİ HAKKINDA DUYURU

1281

Sanayi Sicil Belgesine Sahip Firmalara Yıllık İşletme Cetveli Duyurusu

Bilindiği üzere 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5. Maddesi gereğince Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelerin her yıl 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında bir önceki yıla ait yıllık işletme cetvellerini on-line olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir.

Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen Sanayicilerimizin 5326 sayılı Kabahatlar Kanununun 17.maddesinin 7.fıkrası da dikkate alınarak 6948 Sayılı Kanunun 9.Maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacağı, bu nedenle 2017 yılına ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvellerinin en geç 30 Nisan 2018 gün sonuna kadar elektronik ortamda https://sanayisicil.gov.tr yada http://www.sanayi.gov.tr adresinden bildirilmesi gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur.