III. KOBİ ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

988

 III. KOBİ zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı

– III. KOBİ ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ AÇIKLANDI – “AB UYUM SÜRECİNDE, AB’NİN SEKTÖREL TERCİHLERİ GÖZ
ÖNÜNE ALINARAK, KOBİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI GÜNCELLENMELİ
VE UYGULAMAYA GEÇİRİLMELİDİR” İSTANBUL’DA 16-17 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN
III. KOBİ ZİRVESİ’NİN SONUÇ BİLDİRGESİ, TOBB BAŞKAN YARDIMCISI HALİM
METE, TOSYÖV BAŞKANI HİLMİ DEVELİ İLE KOSGEB BAŞKANI ERKAN
GÜRKAN’IN KATILDIĞI BASIN TOPLANTISI İLE AÇIKLANDI.
ZİRVENİN SONUÇ BİLDİRGESİ ŞÖYLE: “AVRUPA BİRLİĞİ İLE BÜTÜNLEŞME YOLUNDA KOBİ’LERİMİZİN AVRUPA
BİRLİĞİ VE KÜRESEL PAZARDA EN UYGUN YERE GELMELERİNİ SAĞLAMAK
TEMEL HEDEFİMİZDİR. BİZ, AB VE DÜNYADAKİ RAKİPLERİNE BENZER İŞ
ORTAMI SAĞLANDIĞINDA KOBİ’LERİMİZİN RAKİPLERİNDEN DAHA İYİ
PERFORMANS GÖSTERECEKLERİNE İNANIYORUZ.
TOBB, KOSGEB VE TOSYÖV, KOBİ’LERİMİZİN BU HEDEFE ULAŞMALARINI
SAĞLAMAYI KENDİLERİNE GÖREV SAYMAKTADIR. ÜÇ KURUMUN BİR ARAYA
GELEREK DÜZENLEDİKLERİ KOBİ ZİRVELERİNİN AMACI HEM KOBİ’LERİN
MEVCUT PROBLEMLERİNE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GETİRMEK, HEM DE ÜLKE
POLİTİKALARININ BELİRLENMESİNDE GEREKEN KOBİ VİZYONUNU ORTAYA
KOYMAKTIR
III. KOBİ ZİRVESİ DE, DEVLETİN İLGİLİ KURUMLARININ ÜST DÜZEY
YETKİLİLERİ, KOBİ SAHİPLERİ VE YÖNETİCİLERİ İLE ÜNİVERSİTELERİMİZİN
DEĞERLİ BİLİM ADAMLARININ KATILIMI İLE GERÇEKLEŞMİŞTİR. 120’YE
YAKIN KONUŞMACININ KATILIMIYLA KOBİ’LERİ YAKINDAN İLGİLENDİREN
KONULARIN ELE ALINDIĞI 18 FARKLI OTURUM GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
BU ZİRVEDE GÜNDEME GETİRİLEN KOBİ’LERE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ, DAHA BÜYÜK BİR KATILIMLA DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE BASILI
OLARAK HEDEF KİTLENİN BİLGİSİNE SUNULACAKTIR. BU ZİRVENİN
SONUÇLARI, HÜKÜMETİMİZ, SİYASİ PARTİLERİMİZ, KAMU KURUM VE
KURULUŞLARIMIZ, ÜNİVERSİTELERİMİZ, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIMIZ VE
ÖZELLİKLE KOBİ’LERİMİZE IŞIK TUTACAKTIR.
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI, II. KOBİ ZİRVESİNDEKİ ÖNERİLERİMİZ 25
BAŞLIK ALTINDA TOPLANMIŞTI. BU ÖNERİLER KISA, ORTA VE UZUN
DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK ÖNERİLERDEN OLUŞUYORDU.
BU ÖNERİLERDEN BAZISI TAM VEYA KISMEN GERÇEKLEŞMİŞ, BAZISI İLE
İLGİLİ HERHANGİ BİR İLERLEME SAĞLANAMAMIŞTIR.
TAM VEYA KISMEN GERÇEKLEŞEN ÖNERİLERİMİZ;
1) KOBİ TANIMI KONUSUNDA YÜRÜTÜLEN MEVZUAT ÇALIŞMALARI
HIZLANDIRILMIŞ, KONUYLA İLGİLİ KANUN ÇIKMIŞ, AB İLE UYUMLU BİR
KOBİ TANIMI KONUSUNDA SON AŞAMAYA GELİNMİŞTİR.
2) KOBİ’LERİN, DEVLET DESTEKLERİ, MEVZUAT VE İHTİYAÇ DUYDUKLARI
BİLGİLERE ULAŞMALARINI SAĞLAMAK AMACI İLE TOBB
KOORDİNASYONUNDA, 40’DAN FAZLA KURUM VE KURULUŞUN
İŞBİRLİĞİ İLE KOBİ BİLGİ SİTESİ OLUŞTURULMUŞ, WWW.KOBİ.ORG.TR
WEB ADRESİNDEN HİZMET VERMEYE BAŞLAMIŞTIR.
3) YABANCI SERMAYENİN TÜRKİYE’YE GELMESİ İÇİN YOİKK (YATIRIM
ORTAMI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU) ÇERÇEVESİNDE
YABANCI SERMAYE KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞ VE GEREKLİ
GÜVEN ORTAMININ SAĞLANMAYA BAŞLADIĞININ GÖSTERGESİ
OLARAK YABANCI SERMAYE ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ
İŞLETMELERE İLGİ GÖSTERMEYE BAŞLAMIŞTIR. KOBİ’LERLE YABANCI
İŞLETMELER ARASI İŞBİRLİKLERİNİN YAKIN GELECEKTE
GERÇEKLEŞMEYE BAŞLAYABİLECEĞİ ÜMİT EDİLMEKTEDİR.
4) TOBB, KOBİ’LERİN FİNANSMAN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK
OLARAK, T. HALK BANKASI ARACILIĞI İLE 2004 YILINDA 150 TRİLYON
TL KULLANDIRMIŞ, 2005 YILINDA 170 MİLYON YTL
KULLANDIRMAKTADIR. KOSGEB, KOBİ’LERE 2004 YILINDA 298 TRİLYON
TL VE 2005 YILINDA ŞU ANA KADAR 243 MİLYON YTL KREDİ
KULLANDIRILMASINI SAĞLAMIŞTIR.
5) KOBİ BORSALARININ KURULMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALAR
HIZLANDIRILMIŞTIR. BU ÇALIŞMALARIN 2005 YILI İÇİNDE BİTİRİLİP
SİSTEMİ OLUŞTURACAK ŞİRKETİN KURULMASI ÇALIŞMALARI
TAMAMLANACAKTIR.
6) TOBB ÖNCÜLÜĞÜNDE, KOSGEB’İNDE ORTAKLARINDAN BİRİ OLDUĞU,
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ARALIK 2004’DE
FAALİYETE GEÇİRİLMİŞTİR.
7) TÜRKİYE’DE AR-GE VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI İÇİN 446
MİLYON YTL GİBİ ÖNEMLİ BİR KAYNAK AKTARILMIŞTIR. BU KAYNAĞIN
HER YIL ARTARAK 2010 YILINDA GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILANIN %2’SİNE
ÇIKMASI 10. BİLİM TEKNOLOJİ YÜKSEK KURULU’NDA
KARARLAŞTIRILMIŞTIR.
8) KOSGEB, KOBİ’LERİN ALMIŞ OLDUĞU DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN
BİR BÖLÜMÜNÜ DE DESTEKLEMEYE BAŞLAMIŞTIR.
9) KOSGEB 57.000 KOBİ’NİN VERİLERİNİ TOPLAMIŞ VE BU VERİLERİNİ TÜM
KURUM VE KURULUŞLARIN KULLANIMINA SUNMUŞTUR.
II. KOBİ ZİRVESİNDE BELİRTİLEN DİĞER KONULARDA KAYDA DEĞER BİR
GELİŞME SAĞLANAMAMIŞTIR ANCAK III. KOBİ ZİRVESİNDE BU KONULAR DA
ELE ALINARAK YENİ ŞEKLİYLE SONUÇ BİLDİRGESİNE YANSIMIŞTIR.
BU ÇERÇEVEDE YENİ ÖNERİ VE BEKLENTİLERİMİZ AŞAĞIDA
SUNULMAKTADIR.
1) AB UYUM SÜRECİNDE, AB’NİN SEKTÖREL TERCİHLERİ GÖZ ÖNÜNE
ALINARAK, KOBİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI GÜNCELLENMELİ VE
UYGULAMAYA GEÇİRİLMELİDİR.
2) AB’YE UYUM SÜRECİNDE KOBİ’LERİN PROJE ÜRETEBİLMELERİ VE
SUNABİLMELERİ İÇİN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ, KAMU KURUM,
KURULUŞLARI VE ÜNİVERSİTELER TARAFINDAN PROJE UZMANI
YETİŞTİRMEK ÜZERE EĞİTİMLER VERİLMELİDİR.
3) AB UYUM SÜRECİNDE KOBİ’LERİN ÖNÜNE ENGEL OLARAK ÇIKABİLECEK
OLAN SOSYAL STANDARTLAR VE ÇEVRE İLE İLGİLİ KONULARDA KOBİ’LER
BİLİNÇLENDİRİLMELİ VE İŞLETMELERİN BU STANDARTLARA ULAŞMALARI
İÇİN GEREKLİ ALTYAPI OLUŞTURULMALIDIR.
4) ULUSAL TEKNOLOJİ VE AR-GE ÇALIŞMALARINA BÜTÜNSELLİK GETİRECEK
BİR SİSTEMİ BELİRLENMELİ VE DESTEK MEKANİZMALARI BUNA GÖRE
GELİŞTİRİLMELİDİR.
5) TÜRKİYE’DE AR-GE KONUSUNDA ÇALIŞMA YAPACAK UZMAN VE BİLİM
İNSANI SAYISININ ARTIRILMASINA ÖZEL ÖNEM VERİLMELİDİR.
6) CE İŞARETİ KONUSUNDA AKREDİTASYON VE ONAYLANMIŞ KURULUŞ
SORUNU ÇÖZÜLEREK KOBİ’LERİN DAHA KOLAY VE EKONOMİK
KOŞULLARDA CE İŞARETİNE ULAŞMALARI İVEDİLİKLE SAĞLANMALIDIR.
BU KONUDA AB NEZDİNDE GEREKLİ GİRİŞİMLERDE BULUNULMALI VE BİR
AN ÖNCE SONUÇLANDIRILMALIDIR.
7) KOBİ’LERİN FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI KONUSUNDA
BİLİNÇLENDİRİLEREK, BUNUNLA İLGİLİ BAŞVURULARIN DAHA KISA
SÜREDE SONUÇLANDIRILMASI İÇİN GEREKLİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ
YAPILMALIDIR.
8) ÜLKEMİZİN GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİĞİN ÖZENDİRİLMESİ
POLİTİKALARININ STRATEJİK HEDEFLER DOĞRULTUSUNDA YENİDEN
YAPILANDIRILMASI GEREKLİDİR.
9) KOBİ’LER 2007 YILI SONUNDA UYGULANMAYA BAŞLANACAK OLAN BASEL
II KRİTERLERİ KONUSUNDA KAMU VE STK’LAR TARAFINDAN
BİLİNÇLENDİRİLMELİDİR VE İLGİLİ TARAFLAR ÜZERİNE DÜŞEN
GÖREVLERİ YAPMALIDIR.
10) MAKRO EKONOMİK DEĞERLERDE YAŞANAN İYİLEŞMENİN İŞLETMELERE
VE YATIRIM ORTAMINA YANSITACAK DÜZENLEMELER VE KARARLAR
HIZLA ALINMALI, YENİ YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN ÖNÜ AÇILMALIDIR.
11) TÜRKİYE’DE VERGİ VE İSTİHDAM YÜKLERİ ÜLKENİN KİŞİ BAŞINA DÜŞEN
GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILASI GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TESPİT EDİLMELİ,
KAYIT DIŞILIK VE HAKSIZ REKABETİ GİDERECEK ÖNLEMLER
ALINMALIDIR.
12) 5084 SAYILI TEŞVİK TASASI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ, HAKSIZ REKABETE
NEDEN OLAN UNSURLAR GİDERİLMELİ, DEVLET DESTEK VE YATIRIM
TEŞVİKLERİ, SANAYİ ENVANTERİ OLUŞTURULUP, YATIRIM HARİTASI
ÇIKARILDIKTAN SONRA BÖLGESEL KALKINMA STRATEJİSİ ÇERÇEVESİNDE
ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER BELİRLENEREK UYGULANMALIDIR.
13) KOBİ’LERE YÖNELİK DESTEK SİSTEMLERİNİ YÜRÜTEN KURUMLAR
ARASINDA KOORDİNASYON SAĞLANMALIDIR.
14) KAMUNUN YENİDEN YAPILANDIRILMASI BİR AN ÖNCE
GERÇEKLEŞTİRİLEREK, KAMUNUN BORÇLANMA GEREĞİ EN AZA
İNDİRİLEREK REEL FAİZLER DÜŞÜRÜLMELİDİR.
15) KOBİ’LERİN FİNANSAL KAYNAKLARDAN YARARLANABİLMELERİ VE
KAYIT ALTINA ALINMAYI ÖZENDİRMEK AMACIYLA GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLARININ ORTAK OLDUĞU ŞİRKETLERDE VERGİSEL
TEŞVİKLER UYGULANMALIDIR.
16) KALKINMA AJANSLARI, AĞIRLIKLI OLARAK SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARININ YER ALDIĞI ÖZERK BİR YAPIDA OLMALIDIR.
17) KOBİ TANIMI YÖNETMELİĞİ BİR AN ÖNCE YÜRÜRLÜĞE GİRMELİDİR.
18) ENERJİ ÜZERİNDEKİ GEREKSİZ VERGİLER KALDIRILARAK, ENERJİ
FİYATLARI DÜŞÜRÜLMELİDİR.
19) ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN BULUNDUĞU YERLERDE OSB
DIŞINDAKİ ALANLARDA SANAYİ YAPILAŞMALARINA İZİN
VERİLMEMELİDİR.
20) KOBİ’LERE ÇEVREYE UYUM HUSUSUNDA, AB ÇEVRE STANDARTLARINA
UYUM İÇİN GEREKLİ DESTEKLER VERİLMELİ VE DEVLET TARAFINDAN
TEŞVİK EDİLMELİDİR.
21) YATIRIM ORTAMINDAKİ ENGELLERİN ORTADAN KALDIRILMASI
AMACIYLA YOİKK (YATIRIM ORTAMI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON
KURULU) ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLMELİ VE DAHA ÇABUK SONUCA
ULAŞILMALIDIR.
22) KOBİ’LERİN ÜRETİM VE REKABET GÜÇLERİNİN ARTIRILMASINA KATKIDA
BULUNMAK İÇİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ ETKİN BİR ARAÇ OLARAK
KULLANMALARI VE İNTERNET ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLEREK
KOBİ’LER TARAFINDAN YOĞUN KULLANIMI SAĞLANMALIDIR. BU KONUDA
TARAFLARIN (KOBİ, ÜRETİCİ, STK, PİYASA DÜZENLEYİCİ) ÜZERİNE
DÜŞENLERİ YAPMALARI GEREKLİDİR. YERLİ YAZILIM ÜRETİCİLERİNE
TEKNOPARKLARDA OLMASALAR DA AYNI DESTEKLER SAĞLANMALIDIR.
23) KOBİ’LERİN İHRACAT VE REKABET GÜÇLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
AMACIYLA KOBİ’LER ARASI İŞBİRLİĞİ VE KÜMELEME SİSTEMLERİNİN
GELİŞTİRİLMESİ SAĞLANMALIDIR. ÜLKELERCE KARŞILIKLI ANLAŞMASI
YAPILAN EŞLEŞTİRME MERKEZİ SAYISI ARTIRILMALI VE EŞLEŞTİRME
MERKEZLERİ KOBİ’LERE YURTDIŞINA AÇILMADA ETKİLİ BİR ARAÇ
OLARAK SUNULMALIDIR.
24) ÜLKE EKONOMİSİNİN REKABET EDEBİLMESİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR MİSYON
SAHİBİ OLAN KOBİ’LERİ ANA SANAYİ TARAFINDAN DESTEKLENMELERİNİ
SAĞLAYACAK ÖZENDİRİCİ ÖNLEMLER ALINMALIDIR.
25) SERBEST BÖLGELERİN YATIRIMCI AÇISINDAN YENİDEN CAZİBE MERKEZİ
HALİNE GETİRİLMESİ İÇİN MEVCUT SORUNLAR GİDERİLMELİDİR.
26) KOBİ’LERE STRATEJİK PLANLAMA YETENEĞİ KAZANDIRILABİLMESİ İÇİN,
İLGİLİ KAMU VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI TARAFINDAN GEREKLİ
EĞİTİM ÇALIŞMALARI YAPILMALIDIR.
BİZ; TOBB, KOSGEB VE TÖSYÖV OLARAK ZİRVE SONUCUNDA BELİRLENEN
TÜM BU ÖNERİLERİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN
YAPILMASINI SAĞLAYACAĞIZ. 3 EKİM’DE BAŞLAYACAK OLAN AB
MÜZAKERE SÜRECİNİN SORUNSUZ YÜRÜYEBİLMESİ İÇİN ÖNERİLERİMİZİN
İLGİLİ TARAFLARCA BENİMSENMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ.”
(İSTANBUL – 18.09.2005)