İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

1049

Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği’’ Konulu Eğitim Seminerine Davet  

Ülkemizin AB standartlarına uyumu aşamasında, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri de yasal mevzuatımız açısından mutlaka yerine getirilmesi gereken bir yükümlülük haline gelmiş ve bu yönde 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca yeni düzenlemeler yürürlüğe konulmuştur. Anılan kanun ve bu kanuna göre ‘’İş Sağlığı ve Güvenliği’’ konusunda çıkarılan yönetmelikler uyarınca, işverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlü hale getirilmişlerdir. Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından da işletmelerde yoğun denetimler yapılmaktadır. Odamız tarafından, yukarıdaki gelişmeler ışığında üyelerimizin, iş sağlığı ve güveliği mevzuatı ile, işyerinde daha sağlıklı daha güvenli çalışmaları için iş güvenliği kuralları ve kazalardan korunma konusunda alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirilmeleri amacı ile “Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği’’ konulu bir eğitim semineri düzenlenmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi Tevfik PAÇACI nın konuşmacı olarak katılacağı söz konusu seminere sizlerin yada firma yöneticilerinizin katılımlarının sağlanmasını rica ederiz Eğitmen: Tevfik PAÇACI – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi
Tarih : 14 Eylül 2006 Perşembe
Saat : 15.00 Yer : ALTSO Konferans Salonu
Konu Başlıkları : ● İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Genel Prensipleri ● Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri ● AB Müktesebatında Çıkarılan Yeni Yönetmelikler Ve Yaklaşımlar ● İş Kazalarından Doğan Cezai Ve Hukuki Sorumluluklar
NOT : Daha geniş bilgi için, 512 16 97 /Dahili :13 nolu telefondan Ticaret Servisi ile bağlantı kurulabilir.