Announcements

İŞLETMELERDE KURUM KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASI EĞİTİMİ

İşletmelerde Kurum Kültürünün Oluşturulması konulu eğitim semineri 22 Kasım 2008 Cumartesi Saat: 10.00

KALİTE EĞİTİMLERİ DUYURUSU

Kalite eğitimleri kapsamında Odamızdan Aralık ayında 3 yeni eğitim programı

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYINLANDI

Yabancı ortaklı şirketlerin taşınmaz edinimine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete’ de yayınlandı.

ETKİLİ İLETİŞİM VE KİŞİLER ARASI DEVRANIŞ GELİŞTİRME EĞİTİMİ

Odamızdan, Etkili İletişim ve Kişilerarası Davranış Geliştirme eğitimi. 15 Kasım 2008 Cumartesi Saat: 10.00

İŞGÜCÜ PİYASALARININ TESBİTİ İÇİN ANKET

İşgücü piyasalarının belirlenmesi amacı ile yapılacak anket çalışmasına katılım çağırısı.

BALKAN EKONOMİ ZİRVESİ 26-27 KASIM /İSTANBUL

Balkan ülkelerin Ekonomi Bakanlarının, Oda Başkanlarının ve özel sektör temsilcilerinin bir araya geleceği Balkan Ekonomi Zirves 26-27 Kasım 2008 de...

AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ

Genel katılıma açık ''Aile Şirtketlerinin Yönetimi İle Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma'' konulu eğitim semineri 08 Kasım Cumartesi düzenlenecek  

VERGİ BORÇLARINI TAKSİTLE ÖDEME İMKANI SAĞLANDI

Vergi borçlarının yıllık yüzde 3 tecil faiziyle 18 ay taksitlendirilmesi için 28 Kasım 2008 tarihine kadar başvuruda bulunulacak.

ÜYELERİMİZE AİDAT UYARISI

Üyelik Aidatlarının ikinci taksitlerini ödeme süresi 31 Ekim 2008 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir.

BÜYÜK MAĞAZALAR KANUNU İÇİN İMZA KAMPANYASI

Büyük Mağazalar kanunun çıkması için ALTSO’dan İmza kampanyası