2017 Yılı Ticaret Sicil Harçları

7933

2017 YILI TİCARET SİCİL HARÇLARI

(Yeniden Değerleme Oranı %7,5)

HAKİKİ ŞAHIS ŞAHIS ŞİRKETİ (KOLLEKTİF/KOMANDİT)
YENİ KAYIT 310,70 TL YENİ KAYIT (TEK YETKİLİ) 913,40 TL
DEĞİŞİKLİK 115,80 TL DEĞİŞİKLİK 166,00 TL
TASDİKNAME 38,50 TL TASDİKNAME/YETKİ BELGESİ 38,50 TL
TERKİN 45,15 TL TERKİN 65,40 TL

ANONİM/

LİMİTED ŞİRKET

KOOPERATİFLER
MERKEZ NAKLİ/ ŞUBE YENİ KAYIT (YETKİLİ TEK KİŞİ İSE ) 1.955,20 TL YENİ KAYIT (YÖNETİM KURULU 3 KİŞİ İSE) 658,10 TL
DEĞİŞİKLİK 367,50 TL DEĞİŞİKLİK 115,80 TL
TASDİKNAME/YETKİ BELGESİ 38,50 TL TASDİKNAME/YETKİ BELGESİ 38,50 TL
TERKİN 115,80 TL TERKİN 45,15 TL
Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmı

veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından

(Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde:17)

 

 

 

11,50 TL

Hakiki Şahıs Ticaret Siciline Yeni Kayıt 272,20 TL

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

(16/01/2017 TARİHİ İTİBARİYLE)

İLAN ÜCRET TARİFESİ
ŞİRKET İLANLARI(KELİMESİ) 0,44 TL
ŞİRKET KURULUŞ İLANLAR(KELİMESİ) 0,34 TL
KOOPERATİF İLANLARI(KELİMESİ) 0,33 TL
KOOPERATİF KURULUŞ İLANLARI(KELİMESİ)  0,25 TL
GERÇEK KİŞİ TİCARETE BAŞLAMA İLANLARI(MAKTUEN) 71,50 TL
TİCARETİ TERK, RESEN TESCİL VE DÜZELTME İLANLARI ÜCRETSİZ
GAZETE PERAKENDE SATIŞ FİYATI 2,50 TL
Teknogirişim Sermaye Desteği İle Kurulan Şirketler Ve Gerçek Kişiler(Kelimesi Ve Beher Gazete Fiyatı) 0,01 TL
Kalkınmada öncelikli yörelerdeki ticaret sicili müdürlüklerince tescil edilen ilan ücretleri üzerinden %10 indirim uygulanmasına devam edilecektir.