Dosyalar

Ad/Soyad Değişikliği İşlemleri

6762

1. Dilekçe (yönetim kurulu veya temsil ve ilzama yetkilendirilen üye ya da üyeler tarafından imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise söz konusu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
2. Ad/soyad değişikliğine dair noter tasdikli yönetim kurulu kararı (1 asıl olmak üzere 2 adet)
3. Ad/soyad değişikliği ile ilgili mahkeme kararı aslı veya vukuatlı nüfus kayıt örneği ile yeni nüfus cüzdanı fotokopisi (1 asıl olmak üzere 2 adet)DİLEKÇE, FORM, BEYANNAME VE KARAR ÖRNEKLERİ

  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terkin ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)
  • Ad/Soyad Değişikliği Karar Örneği (12,83 KB)