Hisse Devri İşlemleri

6229

Anonim şirketlerde hisse devrinin tescil ve ilan zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, bazı kurumlarca yürütülen işlemler sırasında pay durumunun yer aldığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin istenmesi nedeniyle yaşanması muhtemel mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla hisse devirlerinin ilanı noter tarafından düzenlemiş hisse devir sözleşmesi ile hisse devrine onay verilen yönetim kurulu kararının ibrazı halinde Müdürlüğümüzce gazeteye ilan için gönderilmektedir.