Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google
559 SAYILI K.H.K. UYARINCA MÜNFESİH DURUMDA OLAN ŞİRKETLERİN DİKKATİNE
18.09.2013 17:01

559 SAYILI K.H.K. HÜKÜMLERİNE GÖRE MÜNFESİH DURUMDAKİ ŞİRKETLERİN TİCARET SİCİLİNDEN KAYDININ SİLİNMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 7 nci Maddesi ile 30/12/2012 Tarih 28513 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan münfesih olmasına veya sayılmasına rağmen tasfiye edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve ticaret sicili kayıtlarının silinmesine ilişkin tebliğ uyarınca; 559 Sayılı KHK'ye göre münfesih durumda olan Anonim ve Limited Şirketlere ilişkin duyuru

Bilgileri aşağıda yer alan Anonim ve Limited Şirketlerin ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde, 24/06/1995 tarihli ve 559 sayılı Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname gereğince, sermayelerini anılan Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülen tutarlara  çıkarmamış oldukları tespit edildiğinden münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde Tasfiye Memurunun bildirilmesi, ayrıca şirketin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Ticaret Sicili Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde Tasfiye Memurunun bildirilmemesi halinde şirketin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirkete ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtaren ilan olunur.18/09/2013


Münfesih durumdaki şirketleri görmek için tıklayınız..

 
Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google