Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google
5 YIL ÜST ÜSTE OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARINI YAPMAYAN ANONİM ŞİRKETLERE İLİŞKİN DUYURU
02.12.2013 17:10

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 7 nci Maddesi ile 30/12/2012 Tarih 28513 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan münfesih olmasına veya sayılmasına rağmen tasfiye edilmemiş Anonim Ve Limited Şirketler ile kooperatiflerin tasfiyelerine ve ticaret sicili kayıtlarının silinmesine ilişkin tebliğ uyarınca; 5 Yıl Üst Üste Olağan Genel Kurul Toplantılarını yapmayan  ve bilgileri aşağıda yer alan anonim şirketlerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.

                                              

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin  infisah sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Ticaret Sicil Müdürlüğüne ibraz edilmesi ya da şirketin faaliyetinin devamına mümkün olmaması halinde aynı süre içerisinde  tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca şirketin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın  Ticaret Sicili Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde şirketin unvanı Ticaret Sicilinden silinecek olup,şirkete ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtaren ilan olunur. 28/11/2013 

Şirket listesini görmek için tıklayınız..

 
Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google