Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google
TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU
13.01.2014 23:14

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN YENİ TTK GEÇİCİ 7. MADDE KAPSAMINDA RESEN TERKİN EDİLEN ŞİRKETLERE İLİŞKİN DUYURU

559 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7. maddesi uyarınca Alanya Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 24/09/2013 tarih ve 8411 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer alan anonim ve limited şirketlerin 13/01/2014 tarihinde ticaret sicilinden resen silindikleri ilan olunur.

Resen silinen şirketlerin listesini görmek için tıklayınız 

 
Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google