Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU
13.03.2014 18:20

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN YENİ TTK GEÇİCİ 7. MADDE KAPSAMINDA RESEN TERKİN EDİLEN ŞİRKETLERE İLİŞKİN DUYURU

Beş yıl üst üste genel kurul toplantılarını yapmadığı için münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen, Türk Ticaret Kanununun geçici 7. maddesi uyarınca Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 05/12/2013 tarih ve 8458 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer alan Anonim Şirketlerin 13/03/2014 tarihinde ticaret sicilinden resen silindikleri ilan olunur.

Resen silinen şirketlerin listesini görmek için tıklayınız..

 
Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google