Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU
25.04.2014 18:04
YENİ T.T.K.GEÇİCİ 7 NCİ MADDE KAPSAMINDA TASFİYE MEMURUNU BİLDİREN ŞİRKETLER İLE İLGİLİ DUYURU

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 7 nci Maddesi Kapsamında 12.03.2014 tarihinde ihtar gönderilen ve ihtara cevaben Tasfiye Memurunu bildiren şirketler ile ilgili ilan için tıklayınız
 
Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google