Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU
13.05.2014 15:59

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN YENİ TTK GEÇİCİ 7. MADDE KAPSAMINDA RESEN TERKİN EDİLEN KOOPERATİFLERE İLİŞKİN DUYURU

Süresinin dolması nedeniyle münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7. maddesi uyarınca Alanya Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 17/01/2014 tarih ve 8488 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer alan kooperatiflerin 13/05/2014 tarihinde ticaret sicilinden resen silindikleri  ilan olunur. 

Resen silinen kooperatiflerin listesini görmek için tıklayınız..

 
Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google