Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU
23.05.2014 18:12

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN YENİ TTK GEÇİCİ 7 NCİ MADDE KAPSAMINDA RESEN TERKİN EDİLEN ŞİRKETLERE İLİŞKİN DUYURU
  
Beş yıl üst üste genel kurul toplantılarını yapmadığı için münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7. maddesi uyarınca Alanya Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 17/01/2014 tarih 8488 sayılı ve 23/01/2014 tarih 8492 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinde yayımlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer alan anonim şirketlerin 23/05/2014 tarihinde ticaret sicilinden resen silindikleri ilan olunur. 

Resen silinen şirketlerin listesini görmek için tıklayınız

 
Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google