Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU
13.06.2014 20:13

YENİ T.T.K.GEÇİCİ 7 NCİ MADDE KAPSAMINDA TASFİYE MEMURUNU BİLDİREN ŞİRKETLER İLE İLGİLİ DUYURU

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 7 nci Maddesi Kapsamında 12.03.2014 tarihinde ihtar gönderilen ve ihtara cevaben Tasfiye Memurunu bildiren şirket ile ilgili ilan için tıklayınız

 

 
Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google