Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU
24.07.2014 12:37

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN YENİ TTK GEÇİCİ 7 NCİ MADDE KAPSAMINDA RESEN TERKİN EDİLEN ŞİRKETLERE İLİŞKİN DUYURU

Sermayesini artırmadığı için münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun Geçici 7. maddesi uyarınca Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 14/04/2014 tarih 8549 sayılı  Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer alan şirketlerin 24/07/2014 tarihinde ticaret sicilinden resen silindikleri ilan olunur.
 
Resen silinen şirketlerin listesini görmek için tıklayınız

 
Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google