Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU
24.10.2014 17:27

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN YENİ TTK GEÇİCİ 7 NCİ MADDE KAPSAMINDA RESEN TERKİN EDİLEN ŞİRKET VE KOOPERATİFLERE İLİŞKİN DUYURU

5 Yıl üst üste genel kurul yapmadıkları  ve  vergi dairesince kaydı resen terk  olduğu için münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun Geçici 7. maddesi uyarınca Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 03/07/2014 tarih 8604 sayılı  Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer alan şirketler ile kooperatiflerin  24/10/2014 tarihinde ticaret sicilinden resen silindikleri ilan olunur.

Resen silinen şirket ve kooperatiflerin  listesini görmek için tıklayınız

 

 

 
Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google