Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU
31.12.2014 16:23

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN GEÇİCİ 7.MD.KAPSAMINDA DUYURU

Alanya Ticaret Sicilinin (6405) numaras
ında kayıtlı TASFİYE HALİNDE CAN KOZMETİK TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin tasfiye memuru İBRAHİM DEMİREL in Müdürlüğümüze verdiği 30/12/2014 tarihli dilekçesi ekinde şirketin tasfiye sonu bilançosu ile genel kurul toplantısı çağrı ilanlarının yayınlandığı 30/10/2014 tarih 8683 sayılı ve 03/12/2014 tarih 8707 sayılı T.Ticaret Sicili Gazeteleri ibraz edilerek genel kurul toplantı tarihlerinde hiçbir ortağın toplantıya gelmediği ve tasfiye sonu bilançosunun genel kurula sunulamadığı belirtilerek 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca şirket kaydının kapatılması talebinde bulunulmuş olup, 31/12/2014 tarihinde şirketin kaydının ticaret sicilinden resen silindiği ilan olunur.

 
Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google