Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU
23.03.2015 17:33

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN GEÇİCİ 7 NCİ MADDESİ İLE 30/12/2012 TARİH 28513 SAYILI RESMİ GAZETE' DE YAYINLANAN MÜNFESİH OLMASINA VEYA SAYILMASINA RAĞMEN TASFİYE EDİLMEMİŞ ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN TASFİYELERİNE VE TİCARET SİCİLİ KAYITLARININ SİLİNMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ UYARINCA; MÜNFESİH OLAN ŞİRKETLERE İLİŞKİN DUYURU;     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Bilgileri aşağıda yer alan şirketlerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.
                                                                                                                                                                                                                  
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin infisah sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi ya da şirketin faaliyetinin devamına mümkün olmaması halinde aynı süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca şirketin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde şirketin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirkete ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtaren ilan olunur. 23/03/2015        

Listeyi görmek için tıklayınız

 

 
Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google