Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU
20.07.2015 17:07

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN YENİ TTK GEÇİCİ 7 NCİ MADDESİ  KAPSAMINDA RESEN TERKİN EDİLEN ŞİRKETLERE İLİŞKİN DUYURU

Vergi Dairesince kaydı resen terk  olduğu için münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun Geçici 7. maddesi uyarınca Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 26/03/2015 tarih 8787 sayılı  Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer alan şirketlerin  20/07/2015 tarihinde ticaret sicilinden resen silindikleri ilan olunur.
 
Resen silinen şirketlerin  listesini görmek için tıklayınız..

 

 
Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google