Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU
22.10.2015 18:19

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN YENİ TTK GEÇİCİ 7 NCİ MADDESİ KAPSAMINDA RESEN TERKİN EDİLEN ŞİRKET VE KOOPERATİFLERE İLİŞKİN DUYURU

Vergi Dairesince kaydı resen terk  olduğu ve 5 yıl üst üste genel kurul yapılmadığı  için münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun Geçici 7. maddesi uyarınca Alanya Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 03/07/2015 tarih 8855 sayılı  Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer alan şirket ve kooperatiflerin  22/10/2015 tarihinde ticaret sicilinden resen silindikleri ilan olunur.

Resen silinen şirket ve kooperatiflerin listesini görmek için tıklayınız

 

 
Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google