Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google
MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ HAKKINDA
04.08.2016 16:54

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu'na ilişkin herhangi bir erteleme söz konusu olmayacaktır.

T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan odamıza ulaşan 22.07.2016 tarihli yazıda, 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılmayacağının malum olduğu bildirilmiştir.

Bu bağlamda 5544 sayılı Kanunun Ek 1. Maddesi gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile tehlikeli işler sınıfında yer alan 40 meslekte 26/05/2016 tarihinden itibaren belge zorunluluğuna ilişkin hükümler yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Belge zorunluluğu bulunan mesleklerde çalışanlarla ilgili olarak istihdam sorunu yaşanmaması ve sektör faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla belge zorunluluğunun ertelenmesine ilişkin bir takım çalışmalar başlatılmış olmakla birlikte sektör temsilcileri ve diğer paydaşlarla yapılan değerlendirmelerde ertelemeye ihtiyaç olmadığı ancak 31/12/2016 tarihine kadar yapılacak denetim ve Bakanlık faaliyetlerinde belge zorunluluğuna ilişkin rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine karar verilmiştir.

Bu doğrultuda Sayın Bakanımız Süleyman SOYLU tarafından 1 Temmuz 2016 tarihinde yapılan basın toplantısında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğuna ilişkin herhangi bir ertelemenin yapılmayacağı, bu süreçte bilgilendirici, yönlendirici ve uyum sağlayıcı bir yaklaşım sergileneceği bildirilmiştir.

Bu kapsamda, işverenlerin ve çalışanların herhangi bir mağduriyete maruz kalmaması ve bu amaçla kullanıma sunulan İşsizlik Sigortası Fonu Teşviki ve Bireysel Belgelendirme için Doğrudan Hibe’den yararlanabilmek adına MYK tarafından Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarına müracaat etmeleri önemle duyurulur. 

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.

 
Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google