Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google
KOSGEB'DEN BİLGİLENDİRME
23.08.2016 16:18

Avrupa Birliği tarafından genel anlamda işletmelerin özelde ise KOBİ’lerin rekabet edebilirliklerinin arttırılmasına yönelik yürütülen birlik programı olan COSME’nin ulusal koordinatörlüğünü KOSGEB İdare Başkanlığı üstlendi.

KOSGEB tarafından odamıza ulaşan 17.08.2016 tarih ve 745.01.01/3308 sayılı yazıda Avrupa Birliği tarafından genel anlamda işletmelerin özelde ise KOBİ’lerin rekabet edebilirliklerinin arttırılmasına yönelik yürütülen birlik programı olan COSME (Competitiveness for Small and Medium-Sized Enterprises)’nin ulusal koordinatörlüğünün KOSGEB İdare Başkanlığı üstlenildiği belirtilmiştir. Söz konusu proje kapsamında ülkemiz 11 konsorsiyum bölgesine ayrılmış olup; Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Teknokent A.Ş. ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ortaklıklarıyla kurulan ve KOSGEB İdare Başkanlığının koordinatörlük görevini yürüttüğü WEST-MED (Batı Akdeniz) konsorsiyumunun etki alanı Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla illeridir.

Söz konusu yazıya göre COSME projesi kapsamında, KOSGEB İdare Başkanlığının doğrudan sorumluluk alanında bulunan Antalya ve Burdur illerinde çeşitli eğitimler düzenlenmesinin planlandığı belirtilmiştir. Genel olarak eğitim konularının Avrupa Birliği boyutu içermesi gerekmekte olup; örnek eğitim başlıkları arasında: Uluslararası Pazarlara Açılma, Dış Ticaret Muhasebesi, AB Gümrük Mevzuatı, CE İşaretlemeleri Yönetmeliği, REACH Kimyasalları Yönetmeliği vb. sayılabilir. Eğitimlerden yaralanacak işletmelerde aranan temel şartlar hali hazırda AB ülkelerine/üçüncü ülkelere ihracat yapılması ya da yüksek büyüme potansiyeline sahip inovatif işletmeler olunmasıdır. KOSGEB tarafından desteklenmeyen sektörler de (tarım, hayvancılık, eğitim, sağlık v.b. sektörler) faaliyet gösteren işletmeler de bu eğitimlerden faydalanabilecektir.

Bu kapsamda; üyelerimizin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yukarıda anılan türden eğitim ihtiyaçları; konu başlıkları ve bu eğitimler için öngörülen süreler de belirtilerek KOSGEB İdare Başkanlığına bildirmesi halinde, söz konusu faaliyetlerin her aşamasında giderler, Avrupa Komisyonu ve COSME Programı görünürlük ilkelerine uyulması koşuluyla Proje bütçesinden karşılanacaktır. Dolayısıyla katılımcılar bakımından eğitimler ücretsiz olacaktır. Gelen taleplere göre eğitim yer ve tarihleri KOSGEB tarafından belirlenerek ayrıca bildirilecektir.

Bölgemiz işletmelerinin AB tarafından sunulan bu imkandan faydalanması için konunun değerlendirilerek varsa eğitim taleplerinizin 31.08.2016 tarihine kadar KOSGEB İdare Müdürlüğüne yazı ile bildirilmesi gerekmektedir.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.

 
Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google