Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google
YURTDIŞI FUAR KATILIMLARI
02.09.2016 13:58

Yurtdışı fuar katılımlarının desteklenmesine ilişkin 2009/5 Sayılı Tebliğ kapsamında yürütülen fuar desteklerinden yararlanabilme ve herhangi bir mağduriyetle karşılaşılmamasına ilişkin önemli duyuru.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza ulaşan 15.08.2016 tarih ve 0411/15355 sayılı yazıya istinaden, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, “Yurtdışı fuar katılımlarının desteklenmesine ilişkin 2009/5 Sayılı Tebliğ kapsamında yürütülen fuar desteklerinden yararlanabilme ve herhangi bir mağduriyetle karşılaşılmamasına ilişkin yazı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Bilindiği üzere, “Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğ” kapsamında, firmaların Bakanlığımız tarafından yurt dışı fuar organizasyonu düzenleme yetkisi verilen organizatörler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı fuar organizasyonlarına iştirakleri ve yine Bakanlığımızca destek kapsamına alınan yurt dışındaki sektörel nitelikli uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara bireysel katılımları desteklenmektedir.

Ancak son zamanlarda bireysel katılımı desteklenen yurt dışındaki sektörel nitelikli uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara gerçek kişi, dernekler, danışmanlık firmaları, organizatörler gibi Bakanlığın denetimine tabi olmayan aracı firmalar tarafından bazı fuarların yetkili ana organizatörleri ile irtibata geçilmek suretiyle yer tahsis belgesi temin edilerek, firmaların grup katılımlarının organize edildiği ve bu organizasyonların bazılarının, firmaların bireysel katılımlarına lojistik destek sağlanmasının ötesinde bir hale gelerek, Bakanlığın denetimi dışında, fuarda kiraladıkları alan ve fuardaki sergileme biçimi itibariyle ülkemizin milli katılım pavyonu mahiyetine dönüştüğü gözlemlenmiştir.

Diğer taraftan, Bakanlıkça adlarına geçici belge veya belge düzenlenmiş organizatörler dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından yurt dışı fuar organizasyonu düzenlenmesi halinde bu organizasyonlara iştirak eden katılımcıların yurt dışı fuar desteklerine yönelik başvurularının değerlendirmeye alınmasının mümkün olmadığı, firmaların yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikli uluslararası fuarlara iştiraklerini müteakip Bakanlıkça söz konusu Tebliğ kapsamında yürütülen fuar desteklerinden yararlanabilme açısından herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamalarını teminen bu hususa azami özen ve hassasiyet göstermelerinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede, firmalarımızın yurt dışında düzenlenen fuarlara katılımlarına ilişkin olarak sadece Bakanlığımız resmi internet sayfasında (www.ekonomi.gov.tr) yer alan Bakanlıkça yetkilendirilmiş fuar organizatörleri ya da katılım sağlanması planlanan yurt dışı fuarın ana organizatörü ile doğrudan temasa geçmeleri ve fuarlara katılım çalışmalarını söz konusu merciler nezdinde yürütmelerinin büyük önem arz etmektedir.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur. 

Ek: T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın yazısı

 
Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google