Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google
HİBE DESTEĞİ DUYURUSU
15.11.2016 15:56

TOBB tarafından odamıza ulaşan 07.11.2016 tarih ve 396 sayılı yazıda Türkiye İş Kurumu’nun engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 101 inci maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezalarının kullanımının, anılan Kanunun 30 uncu maddesinin yedinci fıkrasına istinaden oluşturulan Komisyon marifetiyle yapıldığı ve Komisyonun engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına, engellinin iş bulmasını sağlayacak meslek edinmelerine, destek teknolojileri ile engellinin işe yerleştirilmesine, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına vb. amaçlara yönelik hazırlanan projelere kaynak tahsis ettiği belirtilmektedir.

Bu hibe desteğinden faydalanmak için tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşların engellilere yönelik mesleki eğitim kursu, destek teknolojileri, işe ve işyerine uyum projeleri sunabildiği; engelli ve eski hükümlü olan kişilerin ise, kendi işini kurmaları için verilen hibe desteğine yönelik projeleri hazırlayabilecekleri ifade edilmiştir. Konu ile ilgili detaylı bilgi (http://www.iskur.gov.tr/TabId/189/ArtMID/1139/ArticleID/474/İŞKUR-Engelli-İstihdamına-Destek-İçin-Projelerinizi-Bekliyor.aspx) yer alan “Proje Başvuru Rehberi” ve “Başvuru Formu”nda bulunduğu ifade edilerek engelli ve eski hükümlülere daha fazla destek verilebilmesi talep edilmektedir.

 EK: 1. Başvuru Rehberi İçin http://www.iskur.gov.tr/Portals/0/DuyuruEkleri/engelli_projeleri/Proje%20Ba%C5%9Fvuru%20Rehberi%202017-1.%20d%C3%B6nem%206.10.2016.doc 

2. Başvuru Formu İçin http://www.iskur.gov.tr/Portals/0/DuyuruEkleri/engelli_projeleri/Proje%20Ba%C5%9Fvuru%20Formu%202017-1.%20d%C3%B6nem%206.10.2016.doc 

3.Yönetmelik İçin http://www.iskur.gov.tr/Portals/0/DuyuruEkleri/engelli_projeleri/y%C3%B6netmelik.docx 

4.Genelge İçin http://www.iskur.gov.tr/Portals/0/DuyuruEkleri/engelli_projeleri/genelge%20(2015-1).docx  
 
Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google