Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google
İRAN'DA KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ SATAN ŞİRKETLER İÇİN DÜZENLEME
19.12.2016 08:06

İran'da Konfeksiyon Ürünleri Satışı Yapan Şirketler İçin Düzenleme Genelgesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden odamıza ulaşan yazıda, Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atıfta bulunulmuştur.
Yazıda şu görüşlere yer verilmiştir: "Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda, İran İslam Cumhuriyeti Tahran Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin yazısına atfen, İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Mohammed Reza Nematzade tarafından 06/09/2016 tarihinde tebliğ edilerek, uygulanması için 3 aylık süre tanınan "İran'da Konfeksiyon Ürünleri Satışı Yapan Şirketler İçin Düzenleme Genelgesi"ne ilişkin aşağıdaki hususlar belirtilmektedir.

1-İran'a ihracat yapmak isteyen yabancı şirketlerin, ülkede bulunan temsilci veya şubeleri ile resmi distribütörlük anlaşması imzalayıp, mezkur belgeyi bağlı olduğu Ticaret Odası, Dışişleri Bakanlığı ve İran'ın o ülkede faaliyet gösteren dış temsilciliklerinde onaylatması ve onaylı belgenin ruhsat almak için İran Esnaf Odası'na sunması gerekir.

2-İran Esnaf Odası tarafından verilen ruhsat ilk aşamada 2 yıllık olup, bu süre uzatılabilmektedir. Her ürün için bi GTİP kodu belirlenmekte olup, söz konusu kod ürünün gümrüklerden ithali anından satışına kadar olan vergi denetiminin yapılması için belirlenmiştir.

3-Yabancı bir firmanın söz konusu ürünlerde ithalat yapabilmesi için, ithalat miktarının belirli bir kısmını ya İran'daki üreticilere vereceği sipariş ile tedarik etmesi veya İranlı temsilcisi ile ortak ya da tek başına İran'da üretim tesisi kurarak ilk 2 sene için  ithalat miktarının %20'sini İran'da üretmesi vesöz konusu üretimin %50'sini başka bir ülkeye ihraç etmesi zorunludur. Ayrıca, 3. yıldan itibaren her yıl için İran'da üretim miktarında %5 artış gerekmektedir.

Genelgede bahsi geçen mevzuata uymayan şirket ve tesislerin ürünlerinin kaçak ürün olarak değerlendireceği de ayrıca belirtilmiştir. "

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.

 
Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google