Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU
02.03.2017 12:47

ESAS SERMAYESİ 250 BİN TL VE ÜZERİ OLAN A.Ş. İLE ÜYE SAYISI YÜZ VE DAHA FAZLA OLAN YAPI KOOPERATİFLERİNDE AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU HAKKINDA DUYURU

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinin üçüncü fıkrası “ Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanunu’nun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilir.” hükmüne yer vermiştir.

Bilindiği gibi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 13/01/2011 tarihinde kabul edilmiş ve 14/02/2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Buna göre yürürlükten kaldırılan 29/06/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 272 nci maddesinin yerini 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “En az sermaye tutarı" başlıklı 332 nci maddesi almıştır.

Bu yasal düzenlemelere göre; esas sermayesi 250.000,00 TL ve üzeri olan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatiflerinin  sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorunda oldukları önemle duyurulur.


 
Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google