Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google
TOBB-SİGORTA ACENTELERİNİN LEVHAYA KAYIT İŞLEMLERİ
13.05.2008 14:51


5684 sayılı Sigortacılık Kanunu (Resmi Gazete: 14.06.2007 tarih, 26552 sayı) ile Sigorta Acenteliği Yönetmeliği (Resmi Gazete: 22.04.2014 tarih, 28980 sayı) yürürlüğe girmiştir.
 
Söz konusu kanun ve yönetmelik çerçevesinde, sigortacılık işlemlerini yürütme yetkisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından görevlendirilmiş Odalara devredilmiştir.
 Sigorta acentesi üyelerimizin, öncelikle yukarıda açıklanan yönetmelik ve yayınlanan genelge hükümlerini bilmeleri gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak TOBB’un bünyesinde kurulan “Sigorta Müdürlüğü”nce hazırlanan web sayfasında (www.sigorta.org.tr)  gerekli ve ayrıntılı açıklama mevcuttur. * Odamıza Ön başvuru yapmadan önce firmaların yapması gerekenler;•  Başvuru sahibi Ticaret Sicil Müdürlüğünce  tescil işlemi gerçekleştirildikten sonra  Oda kaydı yaptırır.
• Başvuru sahibi
http://www.tobb.org.tr/SigortacilikMudurlugu/SigortaAcenteleri/Sayfalar/TOBB-AEKS.php adresinden ön başvuru girişini yapar ve sistemin verdiği ön başvuru ve başvurusu onaylandıktan sonra kullanacağı levha kayıt numarasını alır.
• Başvuru sahibi Odadan veya Web sayfasından başvurunun niteliğine göre istenilen evraklar listesini, başvuru dilekçesini istenilen ekleri temin eder.
• Sigorta Acentelerinin yapmış olduğu ön başvuru girişi getirilen evraklar ile bilgi kontrolü tarafımızdan yapılarak TOBB.AEKS yazılım programında adımlar takip edilerek onaylanır.
• Bu aşamada firmanın işyerinin asgari fiziki şartlara uygunluğunun tespiti için firma adresine gidilir ve gerekli kontroller yapılarak tutanak tutulur. Asgari Fiziki Şartları uygun olmayan firmaların Ön Başvuruları onaylanmaz.

• TOBB-AEKS yazılım programına firmanın yapmış olduğu Ön başvuru ile ilgili veri girişi Odamız yetkilileri tarafından sistem üzerinden onaylanır ve bu aşamada TOBB Sigortacılık Müdürlüğüne gönderilmiş olur.
• TOBB Sigortacılık Müdürlüğü ön başvuruyu sistem üzerinden inceler ve uygun gördüğü takdirde sistem üzerinden Hazine Müsteşarlığına  gönderir. Aynı şekilde sistem üzerinden Hazine Müsteşarlığı ön başvuruyu inceler ve uygun gördüğü takdirde onaylar. Hazine müsteşarlığının onayı ile ön başvuru onaylanır ve başvuru sahibi durumunu 
www.sigorta.org.tr adresinden takip eder.
•  Hazinenin onayından sonra acente belirlenmiş olan levha kayıt ücretini belirlenen banka hesap numarasına yatırır ve dekontun bir sureti TOBB’ ne gönderir. Yatırılan banka dekontu TOBB Sigortacılık Müdürlüğü’ ne ulaşınca  son onay verilir ve firmanın levha kaydı gerçekleşmiş olur.
• Başvuru sahibi levhaya kaydının gerçekleşmesinden sonra altı ay içerisinde bir sigorta şirketinden acentelik alarak levha kaydına acenteliğini eklemesi gerekir. Aksi takdirde levha kaydı askıya alınır.


SİGORTA BAŞVURU DİLEKÇESİ

Acenteler için İstenen Evraklar

Fiziki Tetkik Taahhütnamesi

Mesleki Deneyim Süreleri

Müdür ve Teknik Personel Değişiklik Dilekçesi

Ünvan ve adres Değişiklik Dilekçesi


 

  

 

 
Paylaş: Facebook Twitter FriendFeed MySpace Google