Dosyalar

Eğitim ve Kariyer Şube Müdürlüğü

+90 242 512 16 97
Çiğdem CAN

Eğitim Kariyer Şube Müdürü

+90 242 512 16 97Dahili: 205
İsmail ÇOLAK

Servis Memuru

+90 242 512 16 97Dahili: 207
Bedia YENİALP

Servis Memuru

+90 242 512 16 97Dahili: 206

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bölgemizin ve üyelerimizin sürekli eğitim ihtiyacını karşılamak, üyelerimizin ve bölgemizin güncel ekonomik faaliyetleri ve gelişimi açısından öncelik kazanan alanlarda meslek kazanmak, meslekle ilgili bilgi ve beceri düzeyini yükseltmek, yeni mesleki beceriler edinmek ve kişisel gelişim ihtiyacını karşılamak isteyenler için ihtiyaç duyulan alanlarda yasal şartların sağlanması sureti ile kurs, seminer ve sertifika programları organize edilmektedir.

Bu amaçla ALTSO SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ adı altında bir yapılanma kurulmuştur.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 1. ALTSO Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenecek olan eğitim ve öğretim işlerini planlamak, koordine etmek, sevk ve idaresini sağlamak
 2. Eğitim ve Öğretim programları için ilgili eğitim kurumları ve eğitimcilerle tüm yazışma, teklif, ve görüşmeleri gerçekleştirmek.
 3. Eğitimcilerin davet, ulaşım ve konaklamasını organize etmek.
 4. Planlanan eğitim programlarını hazırlamak ve katılım çağrılarının ve duyurularının yapılmasını sağlamak.
 5. Eğitim salonlarının teknik ve fiziki olarak düzenlenmesini sağlamak, kontrol etmek,eğitim öncesi hazır hale getirmek
 6. Eğitime katılacak olan kişilerin başvurularını almak, düzenlemek ve listeleri hazırlamak.
 7. Eğitimler sonunda eğitim değerlendirme formlarını değerlendirmek ve raporlamak
 8. Eğitimler sonunda katılımcıların belge ve sertifikalarını hazırlamak, dağıtmak, dağıtımını sağlamak


Dosyalar

 • Hizmet Standartları Tablosu (230,26 KB)

  Eğitim ve Kariyer Servisi Hizmet Standartları Tablosu