Home PageAlanya's HotelsFirm MembersNace Activity CodesQuerying Revenues and PaymentTürkçeEnglish
Company
Name / Surname

Everywhere (%ALTSO%) Start with (ALTSO%) End with (%ALTSO)
Member
Registry Number
   Trade Registry Number  
 
 
ATTENTION! The datas, that you get in this page, are only for information. They are not official info and documents.

(*)The lists and statistics are not included the member who hanged on board according to act of 5174 no 10.

DİKKAT! Sağlıklı arama sonuçları elde edebilmeniz için bilgi girişi yapılabilen girdi alanlarının herhangi birinde, birkaçında  ya da tamamında boşluksuz büyük harflerle en az üç karakter girmelisiniz. Üç karakterden az girişlerde sistem girişi gözardı edecektir. Seçmediğiniz çoktan seçmeli, açılır menüler girdisi olduğu zaman o girdiye ait tüm kayıtları esas alacaktır. Sadece çoktan seçmeli, açılır menü seçeneklerinden birini, birkaçını ya da tamamını seçerek sonuç elde edebilirsiniz.

Nace Faaliyet Kodu ve Konusunu aramak için TIKLAYINIZ.

(*)Listelere ve İstatistiklere 5174 Sayılı Kanunun 10'uncu maddesi uyarınca Kaydı askıya alınan üyeler dahil edilmemiştir.

5174 Sayılı Kanun. MADDE 10........... İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, oda yönetim kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir; aidat tahakkukları durdurulur. Bu fıkra hükmünün gereğinin her yılın ocak ayı içinde yerine getirilmesinden oda yönetim kurulu sorumludur.

Yukarıdaki fıkrada anılan oda yönetim kurulu kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde, ilgilinin üyesi bulunduğu odaya müracaatla adres ve durumunu bildirmemesi halinde, oda yönetim kurulunun teklifi ve meclis kararıyla ticaret sicil kaydının re’sen silinmesi için ticaret sicil memurluğuna ihbarda bulunulur. İhbarı takip eden ayın ilk günü itibarıyla oda kaydı silinmiş sayılır. Bu süre içerisinde durumunu bildiren üyelerin aidat tahakkukları başlatılır. Ancak bu durumda olanlar tüm aidat borçlarını ödemedikçe seçmen listelerine tekrar kaydedilemezler.
© 2007 - 2022 Alanya Chamber of Commerce and Industry
Leartes.NET