Dosyalar

Ticaret Sicil Belge ve Onay İşlemleri

12633

              TİCARET SİCİLİ BELGELERİ VE ONAY İŞLEMLERİ

Belge/İşlem

Gerekli Evraklar Belge/İşlem Süresi
1 Yetki Belgesi Dilekçe 10 Dakika
2 Ticaret Sicili Tasdiknamesi Dilekçe 10 Dakika
3 Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci Maddesine Göre Düzenlenmiş Belge 1.Dilekçe

2.Merkez nakli ile ilgili tadil tasarısı, noter tasdikli karar, anonim şirket için genel kurul evrakları

Aynı gün içinde
4 Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120 nci Maddesine Göre Düzenlenmiş Belge 1. Dilekçe

2. Şube Açılışı İle İlgili Noter Tasdikli Yetkili Organ Kararı

Aynı gün içinde
5 İhale Belgesi Dilekçe Aynı gün içinde
6 Ticaret Sicil Dosyasında Bulunan Kayıtların/Belgelerin/T.Ticaret Sicili Gazetelerinin Ticaret Sicili Müdürlüğü Tarafından Tasdikli Sureti Dilekçe Sicil dosyasının tamamının tasdiki birgün içinde, diğer belgelerin tasdiki 10 Dakika
7 SGK/Bağkur Belgelerinin Ticaret Sicili Müdürlüğü Tarafından Tasdikli Sureti Dilekçe 10 Dakika
8 Resmi Yazışmaların Cevaplanması Gelen Yazı (Resmi Yazılar Öncelik Sırasına Göre Yazılır) 10 Gün
9 Diğer Belge/Yazı Talepleri Dilekçe Aynı gün
10 Şirket Sözleşme Onayı/Yetkili İmza Onayı Dilekçe 30 Dakika
11 Gerçek Kişi İmza Onayı Dilekçe 10 Dakika
Resmi yazışmaların cevaplanması dışındaki belge ve onay işlemleri ticaret sicil harcına tabidir.

 DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

  • Gerçek Kişi Değişiklik,Terk ve Belge Dilekçesi (39,00 KB)
  • Tüzel Kişi Değişiklik,Terk ve Belge Dilekçesi (42,50 KB)