Dosyalar

Ticaret Sicil Belge ve Onay İşlemleri

21624
TİCARET SİCİLİ BELGELERİ VE ONAY İŞLEMLERİ
Belge/İşlem Gerekli Evraklar Süre
1 Tapu Yetki Belgesi Dilekçe 10 Dakika
2 Ticaret Sicili Tasdiknamesi Dilekçe 10 Dakika
3 Merkez Nakli ile ilgili Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci Maddesine Göre Düzenlenmiş Belge 1.Dilekçe

2.Karar (1 adet noter onaylı) (Anonim şirketler için ayrıca diğer genel kurul evrakları)

3. Tadil Tasarısı (1 adet ıslak imzalı)

Aynı gün içinde
4 Ticaret Sicili Müdürlüğü Tarafından  Düzenlenmiş İhale / İflas / Konkordato Belgesi Dilekçe Aynı gün içinde
5 Ticaret Sicil Dosyasında Bulunan Kayıtların/Belgelerin/T.Ticaret Sicili Gazetelerinin Ticaret Sicili Müdürlüğü Tarafından Onaylanması Dilekçe Sicil dosyasının tamamının tasdiki birgün, diğer belgelerin tasdiki 10 dakika
6 SGK / Bağkur Belgelerinin Ticaret Sicili Müdürlüğü Tarafından Onaylanması Dilekçe 10 Dakika
7 Resmi Yazışmaların Cevaplanması Gelen Yazı (Resmi Yazılar Öncelik Sırasına Göre Yazılır) 10 Gün
8 Diğer Belge/Yazı Talepleri Dilekçe Aynı gün
9 Dosya Fotokopisi Dilekçe 1 Gün
10 Şirket Sözleşme Onayı Başvuru 30 Dakika
11 İmza Onayı Başvuru 10 Dakika
12 Defter Onayı (sadece şirket kuruluşunda) Başvuru En geç bir sonraki gün
Resmi yazışmaların cevaplanması dışındaki belge ve onay işlemleri ticaret sicil harcına tabidir.


Dosyalar

  • BAĞ-KUR Sigortalılık Belgesi (1479 sayılı kanuna göre) (43,00 KB)