YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

1598

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin çeşitli maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden odamıza ulaşan yazıda şu görüşlere yer verilmiştir: “25.07.2014 tarih ve 29071 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 4’üncü, 8’inci, 12’nci, 13’üncü, 14’üncü, 15’inci, 17’nci, 18’inci, 19’uncu, 22’nci, 23’üncü, 24’üncü, 25’inci, 31’inci, 36’ncı, 43’üncü, 48’inci, 49’uncu, 50’nci, 57’nci, 60’ıncı, 76’ncı, 77’nci, 78’inci, 80’inci ve 85’inci maddelerinde değişiklikler yapılmış ve geçici 11’inci madde eklenmiştir. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklere ilişkin olarak hazırlanan tabloya http://www.tobb.org.tr/TIRveATAKarnesi/Sayfalar/KMevzuat.php adresinden ulaşılabilmektedir. ” Tüm üyelerimize önemle duyurulur.