Trade Registry

(Turkish) VERBİS SİCİLE KAYIT SÜRELERİ HAKKINDA

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK BAKANLIK TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ DUYURU

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) SANAYİ SİCİL BELGELERİ HAKKINDA

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NUN GEÇİCİ 13. MADDESİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Sorry, this entry is only available in Turkish.

(Turkish) TAPDK BELGELERİNE EK SÜRE

Sorry, this entry is only available in Turkish.

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

ORTAĞIN ŞİRKETTEN OLAN ALACAĞI VE ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMI HAKKINDA DUYURU 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun ilgili hükümleri uyarınca; Anonim ve Limited...

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

TÜRK TİCARET KANUNU’NUN.371/7 GÖRE ŞİRKETLERDE SINIRLI YETKİ VE İÇ YÖNERGE HAZIRLANMASI HAKKINDA DUYURU 11.09.2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanun’un...

6102 SAYILI T.T.K.NUN DEĞİŞEN 371 VE 629 NCU MADDELERİ İLE A.Ş. VE LTD. ŞTİ SINIRLI YETKİ VERİLMESİ

11 Eylül 2014 Tarih 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de İlan Edilen  10/09/2014 Tarih 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde...

SERMAYE ARTIŞI YAPMAK İSTEYEN ŞİRKETLER İÇİN SON TARİH 11/12/2014

11 Eylül 2014 Tarih 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 10/09/2014 Tarih 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde...

6102 SAYILI T.T.K.GEÇİCİ 7 NCİ MADDESİNİN SÜRESİ 01/07/2015 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR

11 Eylül 2014 Tarih 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen  10/09/2014 Tarih 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde...