Trade Registry

ANONİM/LİMİTED ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARFI HAKKINDA DUYURU

Anonim Şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkındaki...

TİCARET SİCİLİNDE MEYDANA GELEN UYGULAMA DEĞİŞİKLİKLERİ

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Yeni Ticaret Sicili Yönetmeliği ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde Ticaret Sicili Müdürlüğü uygulamalarında meydana gelen...