General Secretariat

Secretary General

(Turkish) Genel sekreter, odaya yükümlülük getirmeyen, resmi makamlarla veya gerçek ve tüzel kişilerle yapılan yazışmalarda, oda organları tarafından alınan kararların yürütülmesine ilişkin hususlarda imzaya yetkilidir.

Commerce / Chamber Registration Directorate

(Turkish) 5174 Sayılı Kanun ve Ticaret Sicil Tüzüğü uyarınca odaya ve ticaret siciline kaydı zorunlu gerçek ve tüzel kişilerin ticaret siciline ve odaya kayıt,işlemleri ile bu kayıtlarında meydana gelecek değişikliklerin tescil ilanı ve ilgili kayıtlara geçirilmesi işlemini yapar.

Financial and Administrative Affairs Branch

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Commerce Service

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Projects and Quality Directorate

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Press and Public Relations Department

(Turkish) Bu servisimizde odamızın faaliyetlerinin basın ve yayın yolu ile duyurulması, oda yayınlarının takibi toplantı ve etkinliklerinin organizasyonu çalışmaları yürütülmekte serviste bir adet memur görev yapmaktadır.

Tourism Foreign Affairs and Fairs Branch Office

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Education and Career Branch Office

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Voc-Test Center

Sorry, this entry is only available in Turkish.

Presidential Executive Asistant

Sorry, this entry is only available in Turkish.