Documents

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

4154

TÜRK TİCARET KANUNU’NUN.371/7 GÖRE ŞİRKETLERDE SINIRLI YETKİ VE İÇ YÖNERGE HAZIRLANMASI HAKKINDA DUYURU

11.09.2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanun’un 131’inci maddesiyle, 6102 sayılı Kanun’un 371’inci maddesine eklenen yedinci fıkra uyarınca anonim şirketlerde temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyeleri ile şirkete hizmet akdiyle bağlı olanların sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcısı olarak atanabilmesi, yine 629’uncu maddeye eklenen üçüncü fıkrası ile limited şirketler bakımından da şirkete hizmet akdi ile bağlı olanların aynı usulle sınırlı yetkiye sahip temsilci olarak atanabilmesi ve bunların ticaret siciline tescil ve ilan edilebilmesi imkanı sağlanmış olup, Müdürlüğümüzce Kanun değişikliği ve T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 31/12/2014 Tarih 50035491/431.04 sayılı genelgesi uyarınca şirketlerde sınırlı yetkili atanması ve bu konu ile ilgili iç yönerge hazırlanmasına dair işlemler yeniden düzenlenmiştir.   A.Ş. ve Ltd.Şti. sınırlı yetki İç Yönerge İşlemleri için tıklayınız..
Genelge için tıklayınız..
İlgili Kanun Maddeleri için tıklayınız..Documents

  • tıklayınız.. (39.50 KB)
  • tıklayınız.. (33.00 KB)
  • tıklayınız.. (49.50 KB)