(Turkish) 7511 SAYILI KANUN İLE TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA DUYURU

181

Sorry, this entry is only available in Turkish.