Documents

ALANYA NIN TURİST PROFİLİ ÇIKARILDI

10523

ALANYA TURİST PROFİLİ ARAŞTIRMASI SONUÇLANDI Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi ve TÜRSAB Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu’nun işbirliği ile yapılan 2007 Alanya Turist Profili araştırmasından ilginç sonuçlar ortaya çıktı

Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK)’nın işbirliği ile 2007 yılındaki turist profili araştırması sona erdi. Odamız Konferans Salonunda gerçekleşen sunuda araştırma sonuçları hakkında Fakülte Dekanı Prof Dr. Ahmet Aktaş, Yrd Doç. Dr. Aydın Çevirgen ve Yrd Doç Dr Boran Toker bilgi verdi. Toplantıya Alanya Kaymakamı Hulusi Doğan, Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu, Oba Belediye Başkanı Şefik Türktaş, TÜRSAB Alanya BYK Başkanı Ayhan Kaya, Odamız Yönetim Kurulu Üyeleri ve turizmciler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Prof Dr. Ahmet Aktaş, araştırmanın amacının Alanya’ya gelen turistlerin genel özelliklerinin belirlenmesi ve bu turistlerin Alanya destinasyonu ile ilgili bakış açılarının ortaya konması olduğunu dile getirdi. 2125 KİŞİYE ANKET YAPILDI
Aktaş, anket çalışması yaparken otellerde kalan turistler üzerinde değil, acenteler tarafından tatili sona erip otobüslerle havalimanına götürülen turistler üzerinde çalışma yaptıklarını söyledi. Bu nedenle daha sağlıklı veriler elde ettiklerine inandıklarını belirten Aktaş, “Araştırma sonucunda konakladıkları tesisler ile ilgili memnuniyet düzeyleri, karşılayıcı acente hizmetleri ile ilgili değerlendirmeler ve tatillerini tekrar Alanya’da geçirme istekleri ele alınarak sorular yöneltildi. Araştırmamızda anket tekniği kullandık. Yabancı ve Türk turistlerden oluşan 2125 kişiye anket yapıldı” diye konuştu. Daha sonra araştırma sinevizyon gösterisi ile tablolar incelemeye alınarak Yrd Doç Dr. Boran TOKER tarafından katılımcılara anlatıldı.

RAPORUN SONUÇ VE DEĞERLENDİRME KISMINDA ŞU BİLGİLERE YER VERİLDİ: Araştırmadan çıkarılan önemli sonuçlar ve bunlara dayalı olarak yapılan değerlendirmeler şu şekilde belirtilebilir:   Araştırmaya katılan turistlerin milliyetlerine göre dağılımları incelendiğinde ilk üç sırada Alman, Hollandalı ve Rus turistlerin yer aldığı görülmüştür. Bunun yanında araştırmaya önemli düzeyde İskandinav ve Türk turistler de katılmışlardır. Ayrıca Alanya’ya acentaların Avusturyalı, İngiliz, Çek, Polonyalı, Belçikalı, Ukraynalı, Romen, Slovak, Hırvat, Makedon, Sırp, Sloven, İskoç ve Litvanyalı turist getirdiği ve böylece Alanya’nın genel olarak Avrupa pazarına hitap ettiği görülmüştür. Çalışma kapsamında ABD, Kanada ve Uzakdoğu ülkelerinden gelen turistlere rastlanmamıştır.  Araştırmaya katılan turistlerin yaş durumuna bakıldığında Alanya’yı en çok 18-24 yaş grubundaki turistlerin tercih ettiği ve genel olarak turistlerin yaklaşık %50 sinin orta yaş grubundaki (25-44) kişilerden oluştuğu belirlenmiştir. 55 ve üzeri yaş grubundaki kişilerin sayısı oldukça düşük olup, özellikle 3. yaş grubu olarak nitelendirilen çok az sayıda turist araştırmanın gerçekleştirildiği Haziran-Eylül döneminde Alanya’yı tercih etmişlerdir. Bu durum sezonun yoğun olduğu yaz döneminde gençlere ve orta yaş grubunun beklentilerine yönelik etkinliklere ve hizmetlere ağırlık veren turistik ürünlerin oluşturulmasını gerekli kılmaktadır.  Alanya’ya gelen turistlerin yarısından fazlası (%55) İlköğretim ve lise mezunu kişilerdir. Turistlerin büyük bölümü aktif olarak çalışmakta olup, meslek gruplarına göre ilk sırada işçiler (%41,4) yer almakta, onları memurlar (%17,8) izlemektedir. Emeklilerin sayısı çok düşük (%3,6) iken, öğrencilerin sayısı turistlerin yaklaşık %10’unu oluşturmaktadır.  Yabancı turistlerin büyük çoğunluğunun yıllık geliri (%58,6) $ 5001-40000 arasında olup, %20,5’inin yıllık geliri $ 50000’ın üzerindedir. Bu turistlerin büyük çoğunluğu da (%81,1) Avrupa turist pazarını oluşturan Alman, İskandinav ve Hollandalı turistlerdir. Rus turistlerin %71,7’si   $ 2501-20000 aralığında yıllık gelire sahiptir. Türk turistlere bakıldığında, çoğunluğunun (%73,5) yıllık geliri 5001-30000 YTL arasında olup, 50000 YTL üzerinde yıllık geliri olanlar %11,9’luk bir orana sahiptir. Elde edilen sonuçlar genel olarak Alanya’ya gelen turistlerin gelir düzeylerinin yüksek olmadığını, özellikle Rus turistlerin orta gelir düzeyinin de altında gelire sahip olduğunu, Türk turistlerin de ağırlıklı olarak orta ve alt gelir gruplarında yer aldıklarını göstermektedir. Bu durum bölgeye gelir düzeyi yüksek turistleri çekilebilecek ürünlerin sunumu ve pazarlanmasına yönelik stratejilerin hayata geçirilmesini gerekli kılmaktadır.  Yabancı turistlerin çoğunluğu (%58,4) Alanya’da 1-10 gün, %36,2’si ise 11-14 gün süreyle konaklarken, Türk turistler %66,7’lik yüksek bir oranla 1-7 gün süreyle konaklamışlardır. Genel olarak yabancı turistlerin konaklama süreleri yüksek iken, Türk turistlerin ağırlıklı olarak 1 haftaya kadar olan konaklamaları tercih ettikleri görülmüştür. Turistlerin konaklama sürelerinin uzatılmasında ilk bakışta ucuz tatil olanaklarının sunulmasının önemli bir etki yarattığı düşünülebilir. Fakat turistlerin gelir düzeylerinin düşük olduğu dikkate alındığında, esas belirleyici faktörün yöreye gelir düzeyleri yüksek turistlerin çekilmesi için gerekli stratejilerin uygulanması hususu olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Bu nedenle ucuz tatil olanaklarının yanında harcama gücü yüksek turistlerin Alanya’yı tercih etmelerini sağlayacak yüksek kalitede turistik ürünlerin sunumu ve pazarlanması konusuna ağırlık verilmelidir.  Yabancı turistlerin büyük çoğunluğu (%88,8’i)  yöreye hava yoluyla gelmişlerdir. Karayolunu tercih eden (%10,1) turistlerin ise büyük bölümü Türk turistlerden oluşmaktadır. Bu sonuç havayolu ulaşımının Alanya turizminin geleceği için vazgeçilmez olduğunu göstermektedir. Bu nedenle Gazi Paşa Havaalanının hizmete açılması Alanya destinasyonunun rekabet gücünü artırması bakımından büyük önem taşımaktadır.  Alanya ile ilgili tatil kararını vermeden önce turistlerin bilgi kaynaklarına erişiminde ilk sırada internet ve ikinci sırada seyahat acentaları yer almaktadır. Turistlerin %10,7’si eş-dost tavsiyesi ile bilgi edinmişlerdir. Bununla birlikte turistlerin büyük bölümü (%88,3) tatillerini tur operatörleri ve seyahat acentaları vasıtasıyla organize etmişlerdir. Bu durum Alanya’da paket tur ağırlıklı kitlesel turizmin yoğun olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca bireysel olarak tatillerini organize eden turistlerin de tur operatörlerince sağlanan ulaşım imkanları ile Alanya’ya geldikleri belirlenmiştir.  Alanya’ya gelen gerek yabancı ve gerekse de Türk turistlerin yarısından fazlası aileleri ile tatile çıkmışlardır. Bu ailelerin çoğunluğunu ise çocuklu aileler oluşturmaktadır. Sunulacak ürün çeşitlerinde ve verilen hizmetlerde bu durum dikkate alınmalıdır.  Turistlerin yöreye geliş amaçlarında deniz, kum, güneş üçlüsüne dayalı tatil (%87,4) anlayışı hakimdir. Kültür, spor, sağlık vb. amaçların çok düşük oranlarda olduğu görülmektedir. Alanya destinasyonunun pazarlanmasında rakip ülkelere göre rekabet üstünlüğü sağlanabilmesi için sahip olduğu tarihi, doğal ve kültürel çekicilikler ile ulusal ve uluslararası sportif ve kültürel etkinlikler ön plana çıkarılmalıdır.  Turistlerin konakladıkları tesis türleri içinde oteller çok yüksek bir orana sahiptir. Bu durum Alanya’daki konaklama kapasitesinin büyük bölümünü otellerin oluşturması ile açıklanabilir. Kalınan otellerin ise büyük çoğunlunu 4 ve 5 yıldızlı tesislerin oluşturduğu ve yabancı turistlerin Türk turistlere göre 3 yıldızlı tesisleri daha yüksek oranda tercih ettikleri görülmüştür. Bununla birlikte Türk turistlerin 1 ve 2 yıldızlı tesislerde konaklama yapmadıkları saptanmıştır. Yabancı turistlerin, oranları düşük de olsa oteller dışındaki diğer konaklama tesislerinde kaldıkları görülürken, Türk turistlerin özellikle apart otelleri hiç tercih etmediği belirlenmiştir.  Seyahat acentaları vasıtasıyla gelen turistlerin büyük bölümü tesislerde herşey dahil sisteminde konaklama yapmaktadırlar. Konaklamaların 4 ve 5 yıldızlı tesislerde yoğunlaşması ile turistlerin tercih ettikleri konaklama şekilleri arasında yakın ilişki görülmektedir. Yabancı turistlerin %71’i ve Türk turistlerin ise %92,3’ü herşey dahil sistemini uygulayan tesislerde konaklamışlardır. Bu durumun herşey dahil sistemini uygulamayan oteller, apart oteller ve diğer konaklama tesislerinin tercih edilme oranlarını düşürdüğü söylenebilir. Bir çok destinasyonda olduğu gibi Alanya’daki tesislerde de herşey dahil sisteminin giderek yaygınlaşması, turistin işletme dışında yerel halk, esnaf ve diğer işletmelerle olan ekonomik ve sosyo-kültürel ilişkilerini azaltmaktadır.  Turistlerin yöreye geliş sıklığına bakıldığında yabancı turistlerin %34,2’sinin ve Türk turistlerin ise %43,4’ünün Alanya’ya birden fazla geldiği belirlenmiştir. Bu durum önceki ziyaretlerinde genel olarak Türk turistlerin yabancı turistlerden daha memnun olarak yöreden ayrıldıklarının bir göstergesi olarak ifade edilebilir.  Turistlerin Alanya’yı tercih nedenlerinde ilk sırayı iklim almakta onu sırasıyla doğal güzellikler, ucuzluk ve konukseverlik izlemektedir. Yabancı turistlerin milliyetlerine göre yapılan analizlerde tüm turist gruplarının ilk dört tercihlerinde belirtilen unsurlar yer alırken, Türk turistlerde ucuzluğun 5. sıraya düştüğü ve onun yerini tarihi zenginliklerin aldığı belirlenmiştir. Bu durum Alanya’nın yabancı turistler tarafından ucuz bir tatil destinasyonu olarak görüldüğünü ve bunun konukseverliğin de önüne geçtiğini ortaya çıkarmaktadır. Bir diğer çarpıcı sonuç Alanya’nın önemli bir pazarını oluşturan Alman turistlerin doğal güzelliklere dördüncü sırada yer vermeleridir. Bu durum Alanya’nın doğal güzellikleri açısından çekiciliğini yitirmeye başladığının bir göstergesidir. Alanya turizminin geleceği açısından özellikle bu konudaki önleyici ve iyileştirici önlemler vakit geçirilmeden uygulamaya konulmalıdır.  Turistler Alanya ile ilgili olarak kendilerine sunulan önermelerin hepsine katılmakla birlikte, buradaki çarpıcı sonuçlardan birisi Alanya’da canlı gece hayatının turistleri öncelikle etkilemiş olmasıdır. Bunu sırasıyla alışveriş imkanlarının yeterliliği,  Alanya’ya ulaşımın kolaylığı ve rekreasyon imkanlarının yeterli olması önermeleri izlemektedir. Alanya plajlarının temiz, Alanya’nın ‘’güvenli’’, ‘’temiz’’ ve ‘’ucuz’’ bir şehir olduğu yönündeki önermelere ise en az derecede katılım göstermişlerdir. Bu sıralama yabancı turistler için aynen geçerlidir. Türk turistler ise Alanya ‘’tarihi eserler yönünden zengindir’’ önermesini ikinci sıraya taşırlarken, ‘’Alanya halkı konukseverdir’’ önermesine ise daha az katılım göstererek son sıralarda yer vermişlerdir.  Diğer önemli bir husus turistlerin Alanya’nın güvenli ve temiz bir şehir olduğu önermesine güçlü bir katılım göstermemeleridir. Özellikle plajların da yeterince temiz olmadığını belirtmişlerdir. Bu hususlar turizmin sağlıklı ve temiz bir çevrede gelişebileceği gerçeğinden hareketle gerek sektördeki ve gerekse turizmle ilgili diğer tüm paydaşlar tarafından dikkate alınmalıdır.  Turistler konakladıkları tesislerle ilgili değerlendirmelerinde kaldıkları tesislerin güvenli, personelin konuksever ve tesislerin temiz olduğu yönündeki önermelere yüksek katılım göstermişlerdir. Bununla birlikte “hizmet ve yiyecek kalitesi yüksektir” ve “animasyon/spor imkanları yeterlidir” şeklindeki önermelere ise en az derecede katıldıklarını belirtmişlerdir. Bu sonuçlar tüm turistler için geçerli olmakla birlikte tek farklılık Türk turistlerin yiyecek kalitesi yüksektir önermesine en düşük derecede katılmalarıdır. Burada turistlerin gerek hizmet gerekse yiyecek kalitesinden ve animasyon faaliyetlerinden yeterince memnun olmadıkları sonucu göze çarpmaktadır. Araştırma kapsamındaki tesislerin büyük bölümünün herşey dahil sisteminde hizmet vermesi ve gelen turistlerin genel olarak gelir düzeylerinin düşük olması bir çok tesiste bu sistemin arzu edildiği şekilde uygulanamadığını ortaya koymaktadır. Herşey dahil sistemini uygulayan işletmelere gelir düzeyi yüksek turist kesimini çekebilmek ve hizmet kalitesini yükseltebilmek için bu sistemin uygulanmasında belirli standartlar getirilmeli ve bunun yanında yarım pansiyon ve diğer konaklama şekilleri teşvik edilmelidir.   Araştırma sonuçları turistlerin Alanya’daki acentalarca verilen yerel hizmetlerden memnun kaldıklarını, Türk turistlerde ise bu memnuniyetin çok yüksek olduğunu göstermiştir. Yabancı turistler havaalanı transferleri, rezervasyon işlemleri ve acenta çalışanlarının davranışlarından son derece memnun olduklarını, en az memnun kaldıkları hizmetlerin rehberlik ve bilgilendirme hizmetleri olduğunu belirtmişlerdir. Türk turistler en çok rehberlik hizmetleri, acenta çalışanlarının davranışlarından en az ise havaalanı transferleri ve rezervasyon hizmetlerinden memnun olduklarını ifade etmişlerdir.  Turistlerin Alanya’da yaptıkları harcama kalemleri incelendiğinde ilk üç sırada tekstil ürünleri, yiyecek içecek ve geziler yer almaktadır. Mücevherat, deri ürünleri ve halı, kilim vb. ürünleri turistler alışverişlerinde daha az tercih etmektedirler.  Turistler Alanya’yı fiyat yönünden değerlendirmelerinde ‘’konaklama’’ fiyatlarını normal, ‘’şehir içi ulaşım’’ fiyatlarını ise kısmen ucuz bulduklarını belirtmişlerdir. Diğer yandan ‘’eğlence’’, ‘’yeme-içme’’ ve ‘’alışveriş’’ fiyatlarını çok yüksek bulmasalar da normalin üzerinde gördüklerini ifade etmişlerdir. Turistlerin milliyetlerine göre fiyat değerlendirmeleri arasında farklılıklar olmakla birlikte buradaki en dikkat çekici sonuç; Alman turistlerin tüm harcama kalemlerinin fiyatlarını normalin altında bulmaları öte yandan Rus ve Türk turistlerin ise bunun tersine fiyatları yüksek bulmalarıdır. Yukarıda yapılan detaylı analizlerle birlikte, Alanya tatiline ilişkin yöneltilen genel nitelikli- konaklama hizmetleri, yerel acenta hizmetleri ve Alanya destinasyonundan memnuniyet- denetleme sorularından da aynı paralelde yanıtlar alındığı görülmüştür. Sonuç olarak; turistlerin Alanya’daki konaklama, seyahat acentası hizmetleri ve genel olarak Alanya tatilinden memnun kaldıkları anlaşılmaktadır. Bununla birlikte yukarıda konu edilen kimi eksiklik ve olumsuzluklara rağmen turistlerin Alanya’yı yakın çevrelerine tavsiye edeceklerini ve yöreye tekrar gelmek istemelerini belirtmeleri Alanya turizmi açısından sevindirici bir sonucu yansıtmaktadır.  Raporun Tamamını İndirmek için TIKLAYINIZ
 Documents

  • TIKLAYINIZ (26.00 KB)
  • (26.00 KB)