Dosyalar

Tüzük ve Yönetmelikler

4098


Dosyalar

 • Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi (35,50 KB)

  Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

 • Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği (191,50 KB)

  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

 • Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik (94,00 KB)

  Oda Ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin Ve Para Cezaları İle Disiplin Kurulu Ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik

 • Genel Kurul Çalışma Esasları Yönetmeliği (109,00 KB)

  Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Genel Kurul Çalışma Esasları Yönetmeliği

 • Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları (47,00 KB)

  Oda Ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi Ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 • Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat Yönetmeliği (58,50 KB)

  Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik

 • Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik (64,50 KB)

  Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik

 • Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik (186,00 KB)

  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik

 • Bütçelerinden Ayrılan Payın Kullanılması (28,50 KB)

  Odalar, Borsalar ve Birlik Bütçelerinden Ayrılan Payın Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik

 • Oda Muamelat Yönetmeliği (206,00 KB)
 • Sektör Meclislerinin Yönetmeliği (43,50 KB)

  Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

 • Ticaret Sicili Gazetesi Yönetmeliği (35,50 KB)

  Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Yönetmeliği

 • Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar (121,50 KB)

  Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar

 • Ticaret Sicil Tüzüğü (279,00 KB)