TOBB Duyuruları

TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER-ÇİN/TMALL

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığının yazısına atfen, Ticaret Bakanlığına bağlı olarak dünyanın dört bir...

DIŞ TEMSİLCİLİKLER YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ HAKKINDA

İlgi: TOBB’nin 18.01.2021 tarihli ve 34221550-720-470 sayılı yazısı; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın...

DİGİKAMP DİJİTAL DÖNÜŞÜM YARIŞMASI

İlgi: TOBB’un 12.01.2021 tarihli ve 34221550-0250.99-227 sayılı yazısı Birliğimizden tarafımıza iletilen; “DigiKamp Dijital Dönüşüm...

TOBB DİJİTALLEŞME SANAL FUARI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, COVID-19 pandemisi ile birlikte dijitalleşmenin daha da önem kazandığı, bu anlamda KOBİ ve...

BAZI TEKSTİL KONFEKSİYON VE DERİ ÜRÜNLERİNİN DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ HAKKINDA DUYURU

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıya istinaden, Ticaret Bakanlığı, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün “Bazı Tekstil Konfeksiyon ve...

ODA AİDAT BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI HAKKINDA

Sayın Üyemiz; “7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 17/11/2020 tarih ve...

KTY ve TİO Yönetmeliklerinde Belirlenen Sermaye Şartı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 08.12.2020 tarih ve 34221550-250-10642 sayılı yazısı ile; KTY ve TİO Yönetmelikleri çerçevesinde ilk defa yetki...

1501-SANAYİ AR-GE DESTEK PROGRAMI VE 1507-KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI HAKKINDA

İlgi: TOBB’nin 27.11.2020 tarihli ve 34221550-050.99-10356 sayılı yazısı İlgi kayıtlı yazıda bildirildiği üzere, Ar-Ge destekleri kapsamında,...

DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI ONLİNE BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

KOBİ’lerin alacaklarını garanti altına alan ve tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmını devlet destekli havuzdan karşılayan ‘Devlet...

MİKRO İŞLETMELER DESTEK PAKETİ HAKKINDA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden odamıza ulaşan yazıda, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından KOBİ’lere yönelik 100 bin liraya kadar...