1702 PATENT TABANLI TEKNOLOJİ TRANSFERİ DESTEKLEME ÇAĞRISI

204

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 01.02.2021 tarih ve 1004 sayılı yazısı;

Üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını sağlamak için Yenilik Destek Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı açıldığı bildirilmiştir. Buna göre;

Çağrı kapsamında, bir Müşteri Kuruluş, en az bir Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun ortak başvuruları kabul edilecektir.

Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş olarak tanımlanan kuruluşlar; üniversiteler, araştırma altyapıları, teknoloji geliştirme bölgesi şirketleri ve teknoloji transfer ofisleridir. Müşteri Kuruluş olarak tanımlanan kuruluşlar ise Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu ve ulusal veya uluslararası patentler ile korunan teknolojileri lisanslama ya da devir yolu ile edinerek ekonomik değer oluşturmayı hedefleyen ve Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleridir.

1702 Patent Lisans – 2021 – 1 kodlu çağrıda Müşteri Kuruluşun, çağrı duyurusunda belirtilen şartları taşıyan ve Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu patent ya da patentler ile korunan teknolojileri lisanslama ya da devir yöntemleri ile edinimine ve bu teknolojileri uygulamaya yönelik Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştan yapacağı hizmet alımlarına ilişkin harcama ve giderler en fazla 60 ay süre ile;

Büyük ölçekli Müşteri Kuruluşlar için %60
KOBİ ölçeğindeki Müşteri Kuruluşlar için %75
Üst sınırı kapsamında desteklenecektir.

Patentlerin devredilmesi veya lisanslanmasına uygulanacak destek oranı her bir patent için temel olarak %25 ile başlayacak olup;

Müşteri Kuruluşun KOBİ niteliğinde olması durumunda destek oranına %15,
Müşteri Kuruluşun Çağrı Duyurusu ekinde yer alan ileri teknoloji sektörlerinde faaliyet göstermesi veya lisanslanan patentin ileri teknoloji IPC sınıflarından birini içermesi durumlarında destek oranlarına %15,
Proje kapsamındaki teknoloji transferinin Yeşil Mutabakat çerçevesinde Çağrı Duyurusu ekinde belirtilen eylem alanlarındaki hedeflere katkı sağlaması durumunda destek oranına %15,
EPO, JPO, KIPO, CNIPA veya USPTO nezdinde tescili edilmiş patentler için destek oranına %10,
Müşteri Kuruluşun bir ya da daha fazla teknoloji sağlayıcı kuruluştan en az iki patenti lisanslaması ya da devralması durumunda destek oranına %10, İlave edilecektir.
Proje kapsamında lisanslanan veya devredilen patentlerin uygulamaya alınması için Müşteri Kuruluşun Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştan yapacağı eğitim ve danışmanlık işlerine ait hizmet alımı giderlerine KOBİ ölçeğindeki müşteri kuruluşlar için %75, büyük ölçekli müşteri kuruluşlar için %60 destek oranı uygulanır. Eğitim ve danışmanlık hizmeti tutarı, toplam destek kapsamına alınan tutarın %25’ini geçemez.
1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı
Çağrının Açılması 22 Ocak 2021
Ön Kayıt İçin Son Tarih 19 Nisan 2021 / 17.30
Proje Başvurularının PRODIS üzerinden alınması 15 Mart 2021
Çağrı Kapanış Tarihi 10 Mayıs 2021 (23.59’a kadar)

Detaylı bilgi için;https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1702-patent-tabanli-teknoloji-transferi-destekleme-cagrisi-1702-patent-lisans-2021-1-acildi

İlgili üyelerimize duyurulur.