Dosyalar

AB SKDM ÖZEL SEKTÖR BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ

267

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 19.02.2024 tarih ve E-34221550-611.99-1792 sayılı yazısı;

Avrupa Birliği’nin (AB) Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında hayata geçirdiği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’ nın (SKDM), raporlama yükümlülüklerini içeren geçiş dönemi uygulaması itibariyle 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren devreye alınmıştır. SKDM’ nin, 2026 yılında ana uygulama dönemi başladığında, AB’ye ithal edilen ilgili ürünlere gömülü emisyonlar üzerinden mali yükümlülükler de oluşturmaya başlayacaktır.

Bu çerçevede; Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde, SKDM raporlama yükümlülüklerinin devreye girmesiyle ortaya çıkan uygulama güçlükleri dikkate alınarak, Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan SKDM’ nin etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalara dikkat çekmek ve özel sektörümüze sera gazı emisyonlarının raporlanması ve azaltımı konusundaki çalışmalarında yol gösterebilecek bilgi paylaşımında bulunmak üzere, çevrimiçi bilgilendirme seminerleri gerçekleştirilecektir.

Söz konusu etkinlik planlaması kapsamında ayda bir gerçekleştirilmesi öngörülen seminerlerin birincisi 23 Şubat 2024 Cuma günü saat 14.30’da çevrimiçi olarak yapılacaktır. Program akışı ekte sunulmuş olup, kayıt  https://zoom.us/webinar/register/WN__yjeeEWgQGaS3AB9EZ3WkQ#/registration  linki üzerinden yapılabilmektedir.

İlgili üyelerimize duyurulur.

EK: Etkinlik Programı için tıklayınız.  EK

  • Etkinlik Programı (884,24 KB)