BELGELENDİRME İŞLEMLERİNDE SÜRE UZATIMI (MÜSTAKİL PLAJ İŞLETMELERİ)

1616

Alanya Kaymakamlığı’ndan alınan yazıda, Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün yazısına atfen, Müstakil Plaj İşletmelerinin Belgelendirme Başvuru Sürelerinin Uzatımına ilişkin yönetmeliğe geçici madde eklendiği bildirilmiştir.

Bilindiği üzere 18.07.2021 tarihli ve 7344 sayılı Kanunla 2634 sayılı Kanunun 5. Maddesinde yapılan değişiklikle; konaklama tesislerinin ve plaj işletmelerinin Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi almaları zorunlu hale getirilmiştir.

Ayrıca Plaj işletmeleri hakkında söz konusu Kanuna eklenen geçici 11 inci maddede ise; “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde turizm işletmesi belgesi almak için Bakanlığa başvurmaları halinde turizm işletmesi belgesi verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu süreler içerisinde başvuru yapmayan işletmelerin, yetkili idare tarafından bir ay içerisinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edileceği ve faaliyetlerine son verileceği düzenlenmiştir.

Yazıda devamla, bu kez Bakanlıktan alınan yazıda müstakil plaj işletmelerine turizm işletmesi belgesi verilmesine ilişkin olarak; bazı plaj işletmeleri tarafından başvuru işlemleri tamamlanmadığından yaşanılan aksaklıkların giderilmesi için yapılan değerlendirme sonucunda plaj işletmelerinin başvuru süresinin 28.07.2022 tarihine kadar uzatıldığı, bu sürenin ise son ve kesin olduğu belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.