BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA

1243

Alanya Belediyesi’nden odamıza ulaşan yazıda, 06.06.2015 tarih ve 29378 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ hakkında önemli hatırlatmalarda bulunulmuştur.

Konuyla ilgili olarak, Alanya genelinde bitkisel atık yağların kaynağında ayrı toplanarak lisanslı bertaraf tesislerine ulaştırılmasına yönelik çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği belirtilmiştir.

Yönetmelik ile ilgili olarak Alanya Belediyesi’nin, Alanya kent ölçeğinde yetki sahasında faaliyet gösteren bitkisel yağ üreticilerinin ‘bitkisel atık yağ üreticisi yönetmeliğin madde 4 bendi ile faaliyetleri sonucu bitkisel atık yağ oluşumuna neden olan konut, işletme, resmi veya özel kurum veya kuruluşlar ile yemek hizmeti konusunda anlaşma yapılması halinde anlaşmalı olan işletmeyi ifade etmektedir) madde 8-2 (a) gereğince çevre lisansı almış geri kazanım tesisleriyle veya bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri ile yıllık sözleşme yapmalarını sağlamak, buna ilişkin kayıtları ilgili il müdürlüğüne bildirmek, sözleşme yapmayanlara gerekli cezai işlemi uygulamakla ilgili hususlarda gerekli tedbirleri almakla yetkilendirildiği vurgulanmıştır.

Bu bağlamda Alanya ilçe sınırları içerisinde odamıza bağlı olarak faaliyet gösteren atık üreticisi konumundaki işletmelerin ilgili yönetmelik gereğince çevre lisansı almış geri kazanım tesisleriyle veya bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri ile anlaşma yapılması gerekmektedir. Konu ile ilgili olarak Antalya Valiliği Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü resmi web sayfası ( www.csb.gov.tr/iller/Antalya “Gerekli Bilgiler” kısmı (08) maddesinde ilan edilen “Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Yapan GFB / Çevre İzin ve Lisansı olan Firmalar” bölümünden bilgi alınabilmektedir.

Ayrıca, bitkisel atık yağların kaynağında ayrı toplanması çalışmaları kapsamında odamıza üye işletmelerin 2018 yılında sözleşmelerini yenilemeleri ve / veya söz konusu çalışma ile ilgili olarak bugüne kadar hiç sözleşme yapılmamış ise ivedilikle söz konusu sözleşmenin yapılarak bir örneğinin Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.