CİRO KAYBI DESTEĞİ BAŞVURUSUNDA BULUNMAYANLAR HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

3169

Antalya Ticaret İl Müdürlüğü’nden odamıza ulaşan yazıda, 3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen şartları taşımasına ve ciro kaybı desteğini hak etmesine rağmen henüz başvuruda bulunmayan işletmelerin olduğu vurgulanmıştır.

Ticaret İl Müdürlüğü’nden odamıza ulaşan yazıda şu görüşlere yer verilmiştir: “Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan yiyecek ve içecek sektöründeki işletmelere ciro kaybı desteği verilmesine ilişkin 3506 Sayılı Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı 06.02.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ciro kaybı desteğinin verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ ise17.02.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

İşletmelerin hakettikleri ciro kaybı desteği tutarları 3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3üncü maddesi ve anılan Tebliğ çerçevesinde belirlenmektedir. Buna göre; – Yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren (NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip) katma değer vergisi mükellefiyeti olan, – 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021tarihiitibarıylafaalmükellefiyetibulunan, – 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon Türk Lirası ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu %50 ve üzerinde bir oranda azalan, işletmelere ciro kaybı desteği ödemesi yapılacaktır.

Diğer taraftan, 05.02.2021 tarihli ve 3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesinde, 22.12.2020 tarihli ve 3323 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesi kapsamında düzenlenen hibe desteğini birlikte hak eden işletmelerin, 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında hak ettikleri tutarın, ciro kaybı desteğinden mahsup edileceği ve kalması halinde artan tutarın bu işletmelere ciro kaybı desteği olarak verileceği hüküm altına alınmıştır.

Ciro kaybı desteğini hak eden işletmelerin başvuruları 19.02.2021 tarihi itibariyle e-devlette yer alan “Ciro Kaybı Desteği Başvurusu” başlığı altındaki hizmet üzerinden alınmaya başlanmıştır. Ancak, yapılan incelemeler sonucunda, 3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen şartları taşımasına ve ciro kaybı desteğini hak etmesine rağmen henüz başvuruda bulunmayan işletmeler olduğu müşahede edilmektedir”

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.