E-TİCARET E-KLAVUZ EĞİTİM PROGRAMI

398

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza ulaşan 30.10.2020 tarih ve 9389 sayılı yazıda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin organizasyonu ile Haziran 2020’de gerçekleştirilen e-ticaret programı, farklı sektörlerdeki e-ticaret platformu temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Eğitimler sonrasında katılımcılara yönelik düzenlenen memnuniyet anketlerinin sonuçları doğrultusunda program tekrar planlanmıştır.

İlki 11 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşecek olan “E-Ticarete E-Kılavuz Eğitim Programı” 5 hafta boyunca zengin bir içerikle sunulacaktır. E-ticaretin ilk adımından itibaren dijital ortamda pazarlama, lojistik-taşıma, hukuki ve mali yükümlülükler, e-ticaret sitesi kampanyaları konuları ele alındığı programın en az %70’ine katılım gösterenlere elektronik katılım sertifikaları gönderilecektir.

Ayrıntılı bilgi https://webinar.tobb.org.tr adresinde bulabilirsiniz. Kayıt linklerinde istenen bilgilerin doğru girilmesi sertifikaların sizlere doğru bir şekilde ulaştırılması bakımından önem arz etmeketedir.