ESNAF/GERÇEK KİŞİ TACİR DESTEK BAŞVURUSUNDA BULUNMAYANLAR HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

2285

Antalya Ticaret İl Müdürlüğü tarafından odamızı gönderilen yazıda şu görüşlere yer verilmiştir: “Ticari işletmeleri Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinden korumak amacıyla 22.12.2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; 3 ay süreyle ödenmek üzere aylık 1.000 Türk Lirası “Gelir Kaybı Desteği” verilmesi ve büyükşehir olan illerde aylık 750 Türk Lirası, diğer illerde ise aylık 500 Türk Lirası tutarında “Kira Desteği”nde bulunulmuştur.

Bahse konu desteklerden;

– 14.12.2020 tarihinden önce vergi mükellefiyetini tesis ettirenler,

– Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkârlar,

– Faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler,

– Faal olan ve işletme hesabı esasına veya bilanço esasına göre defter tutanlardan “esas faaliyet konusu” Bakanlık tarafından desteklenen NACE kodları arasında yer alan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirler,
– Kira desteği için işyeri kira olanlar,

Faydalanabilmektedir.

Bu itibarla, söz konusu desteklerden faydalanmak üzere yukarıda açıklanan kapsamda yer alan ticaret erbabının başvuruları kabul edilmekte olup kapsamın dışında kalanlar destekten yararlanamamaktadır.”

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.